U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Formeel akkoord Parlement over CO2-emissienormen vrachtwagens

22 april 2019 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement keurde op 18 april 2019 de allereerste Europese verordening voor CO2-uitstoot door zware vrachtwagens goed.

  • 30% CO2-reductie voor nieuwe vrachtwagens tegen 2030 ten opzichte van 2019
  • 2% emissiearme en emissievrije voertuigen tegen 2025
  • Europese Commissie moet post-2030 doelen voorstellen in 2022

De Verordening CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ((EU) 2019/1242) verscheen op 25 juli 2019 in het EU-Publicatieblad.

Formeel akkoord Parlement over CO2-emissienormen vrachtwagens

De goedkeuring in het voltallig Europees Parlement gebeurde met een grote meerderheid: 474 stemmen voor, 47 tegen en 11 onthoudingen.

CO2-emissienormen nieuwe zware vrachtwagens

  • Volgens de nieuwe regelgeving moeten de CO2-emissies van nieuwe zware vrachtwagens met 30% naar omlaag tegen 2030 ten opzichte van 2019.
  • Er is ook een tussentijdse doelstelling: een reductie van de CO2-uitstoot met 15% tegen 2025.

2% emissiearme en emissievrije zware vrachtwagens

Financiële prikkels moeten fabrikanten stimuleren om te investeren in alternatieven voor vervuilende verbrandingsmotoren. Dit moet leiden tot 2% nul- en lage-emissievoertuigen tegen 2025.

Volgende stappen

  • De Raad moet de tekst van de verordening nog formeel goedkeuren.
  • Na goedkeuring door de Raad verschijnt de verordening in het EU-Publicatieblad en treedt zij onmiddellijk in werking.

Bron en meer lezen

EU-publicatieblad 25 juli 2019

Verordening (EU) 2019/1242 CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 595/2009 en (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/53/EG van de Raad

 

Maak een account aan

Volg ons