U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement bereikt reeks compromissen over ETS

12 mei 2022 - door Celeste Wezenbeek

Na maandenlange besprekingen hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement overeenstemming bereikt over compromisamendementen die het grootste deel van het herzieningsvoorstel van de ETS-richtlijn bestrijken. Dit na meer dan tien vergaderingen tussen rapporteur Peter Liese (EVP, Duitsland) en de schaduwrapporteurs van de andere politieke fracties.

De voorgestelde herziening is de kern van het pakket klimaatwetgeving dat de EU op weg moet helpen om haar netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen (Fit for 55-pakket). Het is niet alleen de bedoeling de ambitie om het huidige emissiehandelssysteem (ETS1) op te voeren - met name door de maritieme sector erin op te nemen - maar ook een nieuwe koolstofmarkt tot stand te brengen die de emissies van de verwarming van gebouwen en het wegvervoer bestrijkt (ETS2).

 

Europees Parlement bereikt reeks compromissen over ETS

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons