U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU28 geraakt het niet eens over termijn voor klimaatneutraliteit

25 maart 2019 - door Ina De Vlieger

Op 22 maart spraken Europese leiders opnieuw hun steun uit voor de Overeenkomst van Parijs en de ontwikkeling van de langetermijn klimaatstrategie. 

Toch lieten ze na de 2030-doelstelling te verhogen en geraakten ze het niet eens over de termijn waarop de EU klimaatneutraal moet zijn. De Europese Raad bespreekt de EU langetermijnstrategie over klimaat in juni 2019.

Het Europees Parlement klopte haar ambitieuze standpunt al af op 14 maart.

EU28 geraakt het niet eens over termijn voor klimaatneutraliteit

Prioriteiten voor de EU-leiders

  • Er moet een evenwicht zijn tussen het concurrentievermogen van de Europese industrie en een sociaal rechtvaardige overgang naar klimaatneutraliteit voor iedereen
  • De nationale energie/klimaatstrategieën moeten tijdig afgerond zijn.

EU klimaatneutraal tegen 2050?

Ambitieuze landen als Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Finland, Zweden, Spanje en Portugal willen de EU 2030-doelstelling verhogen en EU klimaatneutraal zijn in 2050. Zij konden verschillende landen in Midden- en Oost-Europa, onder leiding van Polen en Tsjechië, maar ook Duitsland niet overtuigen.

De staatshoofden en regeringsleiders zijn vastbesloten om de klimaatverandering met spoed en ambitie aan te pakken. Maar de meningen liggen nog uiteen over de termijn dat de EU klimaatneutraal moet zijn. Een groep lidstaten pleit voor 2050 een andere voor ergens tweede helft 21ste eeuw. 

In juni zitten de lidstaten opnieuw samen om de langetermijnstrategie voor klimaat te bespreken.

Veel lidstaten zullen deelnemen aan de VN-klimaattop in september om de wereldwijde ambitie te verhogen.

Procedure Europees Parlement afgerond

In tegenstelling tot de Raad heeft het Europees Parlement haar visie al bepaald voor de langetermijnstrategie voor de reductie van broeikasgasemissies. De EU moet streven naar nul netto-emissies in 2050. Hiervoor moet de EU haar 2030-doelstelling aanscherpen: een reductie van de broeikasgasuitstoot met 55% ten opzichte van 1990.

Volgende stappen

  • De komende maanden bespreken verschillende niveaus in de Raad verder de EC- mededeling over de langetermijnstrategie voor de vermindering van de broeikasgasemissies.
  • 25 maart: het Speciaal Comité Landbouw bespreekt de mededeling 
  • 15 april: de Raad Landbouw en Visserij bespreekt de mededeling 
  • 9 mei: de Europese Raad zet zijn besprekingen voort tijdens een speciale informele bijeenkomst van de Europese Raad in Sibiu, Roemenië.
  • 20-21 juni: de Europese Raad bespreekt verder de langetermijn strategie voor de vermindering van broeikasgasemissies.

De Raadsconclusie van 22 maart (klimaat pag. 3-4)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons