U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Emissies onder ETS met 13% gedaald afgelopen jaar

29 april 2021 - door Celeste Wezenbeek

Volgens een rapport van de Europese Commissie (EC) zijn de broeikasgasemissies van exploitanten die onder het emissiehandelssysteem (ETS) van de Europese Unie vallen, in 2020, gedaald met 13,3% ten opzichte van 2019. 

Deze vermindering omvat een daling van 11,2% van de emissies van stationaire installaties (elektriciteitscentrales en industrie) en een buitengewone daling van 64,1% van de emissies in de in de luchtvaart, dit als gevolg van de stillegging van de luchtvaartsector door de Covid-19-pandemie. De emissies van de industrie zijn met gemiddeld 7% gedaald, met dalingen in de meeste sectoren. Waaronder ijzer en staal (-11,7%), cement (-5,1%) chemische producten (-4%) en raffinaderijen (-8,1%). Voor de elektriciteitssector zijn de emissies met 14,9% gedaald ten opzichte van 2019. Deze vermindering is volgens de EC voornamelijk te danken aan twee factoren: - vermindering van het elektriciteitsverbruik als gevolg van de pandemie, de overgang van een kolen- naar een aardgas gebaseerde elektriciteitsproductie en de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie.

Voor de Commissie is deze scherpe daling van de emissies van de onder de ETS vallende installaties weliswaar gedeeltelijk toe te schrijven aan Covid-19, maar toont de daling ook aan dat de ETS een van de "meest doeltreffende" Europese klimaatbeleidsinstrumenten is.

Bekijk hier het rapport. 

 

Emissies onder ETS met 13% gedaald afgelopen jaar

Maak een account aan

Volg ons