U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ambitieus ontwerpvoorstel voor klimaatwet

13 mei 2020 - door Celeste Wezenbeek

Zweeds Europarlementslid en rapporteur voor de klimaatwet Jytte Guteland legt een ambitieus draft voorstel op tafel voor de invulling van de klimaatwet.

  • De reductiedoelstelling van Europese broeikasgassen wordt verhoogd
  • Elke lidstaat moet op individueel niveau klimaatneutraal worden

  • Er moet een koolstofbegroting worden opgesteld

Ambitieus ontwerpvoorstel voor klimaatwet

Inhoud

De reductiedoelstelling van Europese broeikasgassen worden verhoogd naar -65%. Deze verhoging is voorlopig onder voorbehoud van de resultaten van de impactstudie die gepland staat voor september.

Elke lidstaat moet op individueel niveau klimaatneutraal worden. Het is de bedoeling dat elke Europese lidstaat een netto nulemissie bereikt tegen 2050. Dit in schril contrast met het eerste voorstel voor de klimaatwet waarbij de Europese Unie als geheel klimaatneutraliteit zou bereiken. 

Om de doelstelling van klimaatneutraliteit te halen, zal elke sector een roadmap moeten voorstellen. Dit tijdschema moet aangeven hoe deze specifieke sector de nulemissie kan bereiken. Daarbij worden zowel mogelijke belemmeringen als technologische oplossingen opgenomen, waarna de juiste investereingen moeten volgen. Deze roadmaps zijn afkomstig van een onafhankelijke adviesgroep van wetenschappers met expertise op het gebied van klimaatverandering. 

Het doel ervan is drievoudig:

  • monitoring van de uitstoot van broeikasgassen in de EU en de individuele lidstaten

  • beoordelen van de consistentie van de maatregelen en vooruitgang bij het bereiken van klimaatneutraliteit

  • aanbevelingen doen waar passend

Daarnaast moet er een koolstofbegroting worden opgesteld. Deze begroting zou een totaal bedrag aan resterende broeikasemissies aangeven, opgesplitst per sector. Hierbij zal bijzondere aandacht geschonken worden aan het lucht- en zeevervoer.

Timing?

Dit voorstel zal op 27 mei worden voorgelegd aan de ENVI commissie. Andere parlementaire commissies zoals transport en landbouw hun feedback wordt verwacht tegen eind mei. Verdere timing omtrent de klimaatwet is voorlopig onduidelijk door de Covid-19 crisis.

Lees hier het volledige draft voorstel.

Maak een account aan

Volg ons