U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Research on reduction of C02 emissions in steel production

Deadline

Code

AM-2019

Doelstellingen

De identificatie en bespoediging van de introductie van baanbrekende technologieroutes voor commerciële demonstratie van bijna emissieloze staalproductie in 2030 in Europa.

Hoewel het proefproject hoofdzakelijk betrekking heeft op de staalsector, mag het zijn toepassingsgebied niet beperken tot deze sector of tot andere energie-intensieve industrieën. Er moet ook worden gekeken naar technologieoplossingen die afkomstig zijn van andere sectoren, waarbij technologische spillovers van niet-gerelateerde sectoren worden geïdentificeerd. Het proefproject vereist nauwe samenwerking met relevante Europese denktanks, technologie- en onderzoekscentra, industriële verenigingen, staalproducenten, particuliere investeerders en maatschappelijke organisaties, alsook met de Europese instellingen (Europees Parlement, Europese Raad en Europese Commissie), nationale en regionale openbare lichamen.

Budget

Het totale budget is 1 050 000 euro.

Begunstigden

Een voorstel komt in aanmerking als ten minste twee onafhankelijke rechtspersonen die in ten minste twee verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd, als directe begunstigden aan het project deelnemen.

Elke onderneming, publiekrechtelijke instantie, onderzoeksorganisatie of instelling voor hoger en middelbaar onderwijs, of een andere rechtspersoon, met inbegrip van natuurlijke personen, die gevestigd is op het grondgebied van een EU-lidstaat, mag deelnemen en financiële bijstand aanvragen, mits zij van plan zijn een relevante activiteit in het kader van dit proefproject uit te voeren of een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een dergelijke activiteit.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons