U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Energie en klimaat

Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds duidelijker gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Dit doet de EU onder andere aan de hand van haar energiebeleid; minder uitstoot van broeikasgassen, meer energieverbruik uit hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie zijn hierbij key. 

Richtlijn hernieuwbare energie: adviezen voor de Commissie

Icon NIEUWS Richtlijn hernieuwbare energie: adviezen voor de Commissie

25 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Op 11 mei maakten de Europese energieregulators hun standpunt over het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de hernieuwbare energierichtlijn bekend. Het Europees Economisch en...

Lees meer
Implementatie klimaatakkoord Parijs nog niet op rails

Icon NIEUWS Implementatie klimaatakkoord Parijs nog niet op rails

21 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Van 8 tot en met 18 mei vond in Bonn de VN-klimaatconferentie plaats als voorbereiding van de volgende Klimaattop - COP23 (Conference of the Parties). De Europese Unie is blij met de geboekte...

Lees meer
Aandeel hernieuwbare energie in stijgende lijn

Icon NIEUWS Aandeel hernieuwbare energie in stijgende lijn

14 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik in Europa steeg tot 16,7% in 2015. Dit is bijna het dubbele van in 2004 (8,5%), het eerste jaar waarvoor de gegevens beschikbaar zijn....

Lees meer
Hoever staat de EU met de oplevering van de energie -en klimaatengagementen van de Europese Raad?

Icon NIEUWS Hoever staat de EU met de oplevering van de energie -en klimaatengagementen van de Europese Raad?

13 maart 2017 - door Kelly Digneffe

De EU de noodzakelijke impulsen geven voor haar ontwikkeling en de algemene politieke richting en prioriteiten bepalen: dat zijn de kerntaken van de Europese Raad.  Dat doet deze EU-instelling...

Lees meer
Parlement pleit voor duurzame productie van palmolie

Icon NIEUWS Parlement pleit voor duurzame productie van palmolie

10 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Op 9 maart keurden de leden van de Milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) het verslag met het verzoek aan de Europese Commissie om maatregelen te nemen voor de afbouw van biobrandstof...

Lees meer
Nood aan subsidies voor groene elektriciteit na 2020?

Icon NIEUWS Nood aan subsidies voor groene elektriciteit na 2020?

23 februari 2017 - door Kelly Digneffe

Een studie gefinancierd door de EU belicht de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkten tussen 2020 en 2050. In welke mate  kunnen projecten voor hernieuwbare elektriciteit zichzelf...

Lees meer
Tweede stand van de energie-unie

Icon NIEUWS Tweede stand van de energie-unie

20 februari 2017 - door Kelly Digneffe

Op 1 februari 2017 stelde de Europese Commissie voor de tweede keer haar Stand van de energie-unie voor. In dit rapport gaat de Commissie na welke vooruitgang is geboekt in de uitbouw van de...

Lees meer
In welke mate draagt Horizon 2020 bij aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Commissie?

Icon NIEUWS In welke mate draagt Horizon 2020 bij aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Commissie?

14 februari 2017 - door Simon De Wachter

Dit is één van de vragen die de Europese Commissie aan de High Level Group over het maximaliseren van de impact van Horizon 2020 heeft voorgelegd.

Lees meer
Klimaattop 2017: Europese positie

Icon NIEUWS Klimaattop 2017: Europese positie

23 januari 2017 - door Kelly Digneffe

De klimaatconferentie, UN Climate Change Conference 2017 (COP23),  vindt plaats van 6 tot 17 november onder het voorzitterschap van Fiji. De visie van het Europees Parlement en de Raad zijn gekend...

Lees meer
Ontwerpverslag herziening lastenverdeling niet-ETS

Icon NIEUWS Ontwerpverslag herziening lastenverdeling niet-ETS

12 januari 2017 - door Melanie De Caluwé

Europarlementslid Gerben-Jan Gerbrand scherpt in zijn ontwerp verslag het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de lastenverdeling in niet-ETS sectoren (transport, gebouwen,...

Lees meer
Oproep Vlaams-Brabant: innovatieve plattelandsproejcten

Icon CALL Oproep Vlaams-Brabant: innovatieve plattelandsproejcten

Deadline:

De nieuwe projectoproep focust op volgende thema’s:
· Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland door investeringen of samenwerking
o.a. proefprojecten,...

Lees meer
Hoe ziet de Commissie onze Europese elektriciteitsmarkt?

Icon NIEUWS Hoe ziet de Commissie onze Europese elektriciteitsmarkt?

12 december 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 30 november stelde de Europese Commissie haar kader voor een nieuwe opzet van de Europese elektriciteitsmarkt voor. Het kader omvat voorstellen voor de herziening van de...

Lees meer
Hoe komen we aan een besparing van 27% energie tegen 2030?

Icon NIEUWS Hoe komen we aan een besparing van 27% energie tegen 2030?

02 december 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie. Het voorstel is de concrete vertaling van "eerst energie-efficiëntie",...

Lees meer
Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

Icon NIEUWS Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

01 december 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie na 2020.  Het bevat een bindend streefcijfer van 27% hernieuwbare energiebronnen op EU...

Lees meer
Europese Commissie effent het pad voor schone energie

Icon NIEUWS Europese Commissie effent het pad voor schone energie

01 december 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november zag het winterpakket energie het daglicht. Het bevat een mededeling “Schone energie voor alle Europeanen” en 8 wetsvoorstellen. Met dit pakket van maatregelen ambieert de Europese...

Lees meer
2 jaar Horizon 2020

Icon NIEUWS 2 jaar Horizon 2020

30 november 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft het tweede tussentijds rapport over Horizon 2020 gepubliceerd. Ze analyseert de geboekte resultaten van 2014 en 2015.

Lees meer
Verder kijken dan de Horizon (2020)

Icon NIEUWS Verder kijken dan de Horizon (2020)

31 oktober 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft de Bohemia Study gelanceerd, een vooruitziende blik op het 9de kaderprogramma. Ze stelt twee scenario's voor: een rooskleurige en een sombere.

Lees meer
Oproepen plattelandsprojecten Oost-Vlaanderen

Icon CALL Oproepen plattelandsprojecten Oost-Vlaanderen

Deadline:

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een oproep voor de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.
Deze oproep geldt voor alle acties uit het Uitvoeringsplan voor het Oost-...

Lees meer
Clean power for transport

Icon CALL Clean power for transport

Deadline:
Lees meer
2016 CEF Synergy call

Icon CALL 2016 CEF Synergy call

Deadline:
Lees meer
Hoe ziet het Parlement ons toekomstig verwarmings- en koelingssysteem?

Icon NIEUWS Hoe ziet het Parlement ons toekomstig verwarmings- en koelingssysteem?

19 september 2016 - door Kelly Digneffe

Het rapport van de Energiecommissie van het Europees Parlement over de EU-strategie verwarming en koeling kreeg op 13 september de goedkeuring van het voltallige Europees Parlement. De...

Lees meer
Second 2016 CEF Energy call - CEF-Energy-2016-2

Icon CALL Second 2016 CEF Energy call - CEF-Energy-2016-2

Deadline:

Op 30 juni is de tweede CEF energie call geopend. De tweede 2016 CEF Energy call for proposals maakt een indicatief budget van € 600.000.000 vrij om projecten van gemeenschappelijk belang in de...

Lees meer
ITRE-verslag over EU-strategie verwarming en koeling

Icon NIEUWS ITRE-verslag over EU-strategie verwarming en koeling

01 september 2016 - door Kelly Digneffe

Het rapport van de Energiecommissie van het Europees Parlement (ITRE) naar  aanleiding van de strategie van de Commissie rond verwarming en koeling is beschikbaar. De ITRE-commissie nam het op 12...

Lees meer
Volgende stap in de herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen op 4 oktober

Icon NIEUWS Volgende stap in de herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen op 4 oktober

31 augustus 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 4 oktober zal de Europese commissie de evaluatie van de huidige energieprestatierichtlijn voor gebouwen (EPBD) kenbaar maken in de vorm van een werkdocument.

Lees meer
City Twinning Mayors Adapt

Icon CALL City Twinning Mayors Adapt

Deadline:

Mayors Adapt is het burgemeestersconvenant voor de aanpassing aan de klimaatverandering

Lees meer
Eerste Europese scorebord voor grondstoffen in een kringloopeconomie

Icon NIEUWS Eerste Europese scorebord voor grondstoffen in een kringloopeconomie

08 augustus 2016 - door Melanie De Caluwé

Het rapport is opgesteld door het Joint Research Centre van de Europese Commissie in samenwerking met de voornaamste stakeholders uit de grondstoffensector. Het document moet input geven aan de...

Lees meer
Europa op weg naar een koolstofarme economie: non-ETS in de kijker

Icon NIEUWS Europa op weg naar een koolstofarme economie: non-ETS in de kijker

22 juli 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 20 juli 2016 publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor nationale reductiedoelstellingen voor broeikasgassen voor de periode 2021-2030 voor de sectoren transport, gebouwen,...

Lees meer
EU-strategie voor emissieluwe mobiliteit

Icon NIEUWS EU-strategie voor emissieluwe mobiliteit

20 juli 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie publiceerde op 20 juli 2016 haar strategie om de transportsector koolstofarm te maken. Deze strategie tekent de koers voor de ontwikkeling van EU-brede maatregelen voor lage...

Lees meer
Parlement loopt warm voor EU-strategie verwarming & koeling

Icon NIEUWS Parlement loopt warm voor EU-strategie verwarming & koeling

14 juli 2016 - door Kelly Digneffe

Op 12 juli nam de Energiecommissie van het Europees Parlement (ITRE) het ontwerpverslag over de EU-strategie verwarming & koeling aan, dit samen met de meeste (compromis)amendementen. De...

Lees meer
Europees Parlement vraagt meer ambitie in het energiebeleid

Icon NIEUWS Europees Parlement vraagt meer ambitie in het energiebeleid

26 juni 2016 - door Kelly Digneffe

Op 23 juni waren hernieuwbare energie en energie-efficiëntie onderwerp van debat en stemming in het Europees Parlement (EP). Europarlementsleden bevestigden hun hoog ambitieniveau voor bindende...

Lees meer
EU investeert 263 miljoen in energie-infrastructuur

Icon NIEUWS EU investeert 263 miljoen in energie-infrastructuur

15 juni 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 15 juli bereikten de EU-lidstaten overeenstemming over het voorstel van de Europese Commissie om 263 miljoen euro te investeren in Europese energie-infrastructuurprojecten. Deze keer gaat de...

Lees meer
KIC InnoEnergy heropent 2016 Call voor Innovatie

Icon CALL KIC InnoEnergy heropent 2016 Call voor Innovatie

Deadline:

InnoEnergy is op zoek naar Europese bedrijven met innovatieve projecten rond duurzame energie. De bedrijven moeten in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase zitten en op zoek zijn naar steun om hun...

Lees meer
Waar blijven de duurzaamheidscriteria voor biomassa?

Icon NIEUWS Waar blijven de duurzaamheidscriteria voor biomassa?

12 juni 2016 - door Kelly Digneffe

Op 21 juni vond een gedachtewisseling plaats in de milieucommissie van het Europees Parlement met de Europese Commissie over de vooruitgang rond duurzaamheidscriteria voor biomassa. De Commissie...

Lees meer
De Europese Unie: het 21ste lid van "Mission Innovation", een wereldwijd initiatief op het gebied van schone energie

Icon NIEUWS De Europese Unie: het 21ste lid van "Mission Innovation", een wereldwijd initiatief op het gebied van schone energie

07 juni 2016 - door Kelly Digneffe

Als de 21ste lid van Mission Innovation zal de EU wereldwijde schone energie-innovatie versnellen met het doel om schone energie op grote schaal betaalbaar te maken.

Lees meer
Hoe zien Europese stakeholders de Europese toekomst van hernieuwbare energie?

Icon NIEUWS Hoe zien Europese stakeholders de Europese toekomst van hernieuwbare energie?

01 juni 2016 - door Kelly Digneffe

In november 2015 opende de Europese Commissie (EC) een raadpleging over een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie. 

Lees meer
LIFE integrated Projects: Milieu en Klimaat

Icon CALL LIFE integrated Projects: Milieu en Klimaat

Deadline:

LIFE is the European Programme for the Environment and Climate Action, for the period from 1 January 2014 until 31 December 2020.

Lees meer
LIFE  Traditionele projecten: klimaatverandering

Icon CALL LIFE Traditionele projecten: klimaatverandering

Deadline:

LIFE is the European Programme for the Environment and Climate Action, for the period from 1 January 2014 until 31 December 2020.

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer

Energie en klimaat

Klimaat en energie vormen een gedeelde bevoegdheid tussen de Europese Unie en de EU-lidstaten. Dit betekent dat zowel de EU als de EU- lidstaten juridisch bindende maatregelen mogen nemen, maar dat lidstaten dit enkel kunnen doen op gebieden waarover de EU zelf haar bevoegdheden niet (meer) uitoefent.

Het Directoraat-Generaal Klimaat (CLIMA) ontwerpt het EU- beleid rond het tegengaan van klimaatverandering. CLIMA werd opgericht in 2010 (voorheen deel van DG Milieu) en valt onder de verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Klimaatactie en energie, Miguel Arias Cañete (Spanje). Voor energie is het Directoraat-generaal Energie (ENER) bevoegd, waarbij Maroš Šefčovič (Slowakije) de Eurocommissaris voor de Energie Unie is.

De Europarlementsleden bespreken het thema klimaatactie in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI). Energiezaken worden in de Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandeld.

De Raad Milieu (ENVI) behandelt naast het milieubeleid van de EU, ook internationale milieukwesties, waaronder klimaatverandering. De Raad TTE ten slotte werkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie.

Volg ons