U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Energie en klimaat

Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds duidelijker gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Dit doet de EU onder andere aan de hand van haar energiebeleid; minder uitstoot van broeikasgassen, meer energieverbruik uit hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie zijn hierbij key. 

Derde stavaza energie-unie

Icon NIEUWS Derde stavaza energie-unie

01 december 2017 - door Kelly Digneffe

Het derde verslag over de stand van de energie-unie is gepubliceerd. Dit verslag  geeft een overzicht van de geboekte vooruitgang  in 2017 en blikt vooruit op 2018. Belangrijke initiatieven in...

Lees meer
Nipte meerderheid voor 40% energie-efficiëntiedoelstelling

Icon NIEUWS Nipte meerderheid voor 40% energie-efficiëntiedoelstelling

29 november 2017 - door Melanie De Caluwé

Met 33 stemmen voor, 30 tegen en 2 onthoudingen nam de energiecommissie van het Europees Parlement een verhoging van de 2030-doelstelling voor energie-efficiëntie tot 40% aan. Het belooft spannend...

Lees meer
Klimaattop 2017: resultaat

Icon NIEUWS Klimaattop 2017: resultaat

23 november 2017 - door Kelly Digneffe

Volgens Europese onderhandelaars resulteerde de COP23 in een bescheiden vooruitgang in het implementatieproces van het akkoord van Parijs. De 195 aanwezige partijen hebben gewerkt aan regels voor...

Lees meer
2de pakket voor schone mobiliteit

Icon NIEUWS 2de pakket voor schone mobiliteit

09 november 2017 - door Simon De Wachter

Met het pakket voor schone mobiliteit, het tweede onderdeel van het mobiliteitspakket, versterkt de Commissie het leiderschap van de EU op het vlak van schone voertuigen. Er worden ambitieuze,...

Lees meer
CO2-uitstoot lichte voertuigen 30% omlaag tegen 2030

Icon NIEUWS CO2-uitstoot lichte voertuigen 30% omlaag tegen 2030

09 november 2017 - door Kelly Digneffe

De Europese Commissie publiceerde op 8 november 2017 een ontwerp regelgeving voor post 2020 CO2-normen voor personen- en bestelwagens. De gemiddelde CO2-uitstoot moet voor nieuwe voertuigen met 30...

Lees meer
Biogas verdient meer aandacht

Icon NIEUWS Biogas verdient meer aandacht

31 oktober 2017 - door Kelly Digneffe

Een studie van de Europese Commissie beklemtoont dat het gebruik van biogas als flexibele en duurzame energiebron kan bijdragen aan het bereiken van de EU-klimaat- en energiedoelstellingen voor...

Lees meer
Nog 30 miljard euro over voor Horizon 2020

Icon NIEUWS Nog 30 miljard euro over voor Horizon 2020

23 oktober 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft aangekondigd hoe het 30 miljard euro van het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in 2018-2020 zal uitgeven, waaronder 2,7 miljard euro...

Lees meer
Horizon 2020 ontwerp werkprogramma's 2018-2020 gepubliceerd

Icon NIEUWS Horizon 2020 ontwerp werkprogramma's 2018-2020 gepubliceerd

26 september 2017 - door Simon De Wachter

De werkprogramma's voor 2018-2020 zijn openbaar gemaakt.

Lees meer
De Raad knipt in het Horizon 2020 budget voor 2018

Icon NIEUWS De Raad knipt in het Horizon 2020 budget voor 2018

22 september 2017 - door Simon De Wachter

Op 4 september nam de Raad van de Europese Unie haar standpunt aan over het algemene budget van de Europese Unie voor 2018. De Raad stelde voor om het budget voor 2018, dat werd voorgesteld door...

Lees meer
Energiecommissie wil ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie

Icon NIEUWS Energiecommissie wil ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie

07 september 2017 - door Kelly Digneffe

De energiecommissie van het Europees Parlement debatteerde op 4 september over de ruim 1200 amendementen op het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor de herziening van de richtlijn...

Lees meer
Bijna 700 amendementen voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie

Icon NIEUWS Bijna 700 amendementen voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie

05 september 2017 - door Melanie De Caluwé

Op 4 september debatteerde de energiecommissie van het Europees Parlement over de bijna 700 amendementen op het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor de herziening van de richtlijn energie-...

Lees meer
Nieuwe en verbeterde emissietests voor auto's verplicht vanaf 1 september

Icon NIEUWS Nieuwe en verbeterde emissietests voor auto's verplicht vanaf 1 september

31 augustus 2017 - door Kelly Digneffe

Met ingang van 1 september 2017 moeten nieuwe automodellen nieuwe, betrouwbaardere emissietests onder werkelijke rijomstandigheden ondergaan, alsook een verbeterde laboratoriumtest, de wereldwijd...

Lees meer
2000 amendementen voor richtlijn hernieuwbare energie

Icon NIEUWS 2000 amendementen voor richtlijn hernieuwbare energie

17 augustus 2017 - door Kelly Digneffe

De politieke fracties in de ITRE-commissie van het Europees Parlement dienen ruim 1200 amendementen in op het ontwerpverslag  over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie. De fracties...

Lees meer
Energieministers zijn het eens over energie-efficiëntie

Icon NIEUWS Energieministers zijn het eens over energie-efficiëntie

01 juli 2017 - door Melanie De Caluwé

De Europese energieministers kwamen op 26 juni tot een akkoord over de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie. Europees Commissaris Cañete uitte reeds zijn kritiek omdat hij de positie...

Lees meer
Tussentijdse evaluatie maatschappelijke uitdaging 5 van Horizon 2020: klimaatactie, milieu, grondstoffen en grondstoffenefficiëntie

Icon NIEUWS Tussentijdse evaluatie maatschappelijke uitdaging 5 van Horizon 2020: klimaatactie, milieu, grondstoffen en grondstoffenefficiëntie

26 juni 2017 - door Simon De Wachter

Wat?
Maatschappelijke uitdaging 5 van Horizon 2020 geef prioriteit aan 'systemische innovatie'. 
Dit betekent innovatie die een geheel systeem transformeert (economische, sociale en...

Lees meer
EUSEW 19-25 juni 2017: Hoe draagt u bij aan de energietransitie?

Icon NIEUWS EUSEW 19-25 juni 2017: Hoe draagt u bij aan de energietransitie?

25 juni 2017 - door Kelly Digneffe

De EU ligt op koers om de 202020-doelstellingen te halen. Maar om vooruitgang te blijven boeken moet 2017 het jaar van de implementatie inzake wetgeving voor de energietransitie worden.   Gelukkig...

Lees meer
EP-rapporteurs trekken doelstellingen hernieuwbare energie op

Icon NIEUWS EP-rapporteurs trekken doelstellingen hernieuwbare energie op

12 juni 2017 - door Kelly Digneffe

Het ontwerp rapport van de Energiecommissie van het Europees Parlement (ITRE) over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie is beschikbaar. Leidend rapporteur José López zet in op een...

Lees meer
Tussentijdse evaluatie H2020 gepubliceerd

Icon NIEUWS Tussentijdse evaluatie H2020 gepubliceerd

06 juni 2017 - door Simon De Wachter

Op 29 mei 2017 publiceerde de Europese Commissie de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020. Conclusie: Horizon 2020 behaalt haar doelstellingen maar is ondergefinancierd.

Lees meer
Europa in beweging: Europese Commissie werkt aan schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit

Icon NIEUWS Europa in beweging: Europese Commissie werkt aan schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit

31 mei 2017 - door Simon De Wachter

Het eerste onderdeel van het mobiliteitspakket, “Europa in beweging”, omvat een breed scala van initiatieven aangenomen door de Europese Commissie om het verkeer veiliger te maken, eerlijker...

Lees meer
Bohemiastudie: voorbij de Horizon

Icon NIEUWS Bohemiastudie: voorbij de Horizon

15 mei 2017 - door Simon De Wachter

De verkenningsstudie in het kader van het 9de kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, ook wel de Bohemiastudie genoemd, zoekt nog inhoudelijke experten om hun visie te geven op mogelijke...

Lees meer
LIFE 2017: geïntegreerde projecten voor milieu en klimaat

Icon CALL LIFE 2017: geïntegreerde projecten voor milieu en klimaat

Deadline:

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. Het algemene doel van LIFE is bij te dragen aan de implementatie, actualisering en ontwikkeling van het EU-...

Lees meer
Raad en Parlement voeren debat herziening richtlijn hernieuwbare energie

Icon NIEUWS Raad en Parlement voeren debat herziening richtlijn hernieuwbare energie

06 mei 2017 - door Kelly Digneffe

Op 27 februari hield de Raad energie een debat over het voorstel van de Europese Commissie rond de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie. Op 28 februari volgde de eerste gedachtewissel...

Lees meer
LIFE 2017: traditionele projecten klimaatverandering: mitigatie, adaptatie en governance & informatie

Icon CALL LIFE 2017: traditionele projecten klimaatverandering: mitigatie, adaptatie en governance & informatie

Deadline:

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. Het algemene doel van LIFE is bij te dragen aan de implementatie, actualisering en ontwikkeling van het EU-...

Lees meer
Resultaten openbare raadpleging van de tussentijdse evaluatie H2020

Icon NIEUWS Resultaten openbare raadpleging van de tussentijdse evaluatie H2020

02 mei 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft alle 294 position papers van belanghebbenden gepubliceerd die zijn ingediend voor de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020.

Lees meer
22,1 miljoen voor stimuleren synergieën vervoers- en energiesector

Icon NIEUWS 22,1 miljoen voor stimuleren synergieën vervoers- en energiesector

25 april 2017 - door Melanie De Caluwé

De EU-lidstaten gaven op 24 april hun goedkeuring aan het Commissievoorstel om € 22,1 miljoen te investeren via de Connecting Europe facility (CEF) in zeven initiatieven die bijdragen tot de...

Lees meer
372 amendementen voor het EP rapport over de tussentijdse evaluatie Horizon 2020

Icon NIEUWS 372 amendementen voor het EP rapport over de tussentijdse evaluatie Horizon 2020

11 april 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Parlementsleden hebben 372 amendementen ingediend op het ontwerpverslag van rapporteur Soledad Cabezón Ruiz over de evaluatie van de uitvoering van Horizon 2020 met het oog op de...

Lees meer
Richtlijn hernieuwbare energie: adviezen voor de Commissie

Icon NIEUWS Richtlijn hernieuwbare energie: adviezen voor de Commissie

25 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Op 11 mei maakten de Europese energieregulators hun standpunt over het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de hernieuwbare energierichtlijn bekend. Het Europees Economisch en...

Lees meer
Implementatie klimaatakkoord Parijs nog niet op rails

Icon NIEUWS Implementatie klimaatakkoord Parijs nog niet op rails

21 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Van 8 tot en met 18 mei vond in Bonn de VN-klimaatconferentie plaats als voorbereiding van de volgende Klimaattop - COP23 (Conference of the Parties). De Europese Unie is blij met de geboekte...

Lees meer
Aandeel hernieuwbare energie in stijgende lijn

Icon NIEUWS Aandeel hernieuwbare energie in stijgende lijn

14 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik in Europa steeg tot 16,7% in 2015. Dit is bijna het dubbele van in 2004 (8,5%), het eerste jaar waarvoor de gegevens beschikbaar zijn....

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer

Energie en klimaat

Klimaat en energie vormen een gedeelde bevoegdheid tussen de Europese Unie en de EU-lidstaten. Dit betekent dat zowel de EU als de EU- lidstaten juridisch bindende maatregelen mogen nemen, maar dat lidstaten dit enkel kunnen doen op gebieden waarover de EU zelf haar bevoegdheden niet (meer) uitoefent.

Het Directoraat-Generaal Klimaat (CLIMA) ontwerpt het EU- beleid rond het tegengaan van klimaatverandering. CLIMA werd opgericht in 2010 (voorheen deel van DG Milieu) en valt onder de verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor energie, Kadri Simson (Estland) Voor energie is het Directoraat-generaal Energie (ENER) bevoegd. De Europarlementsleden bespreken het thema klimaatactie in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI). Energiezaken worden in de Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandeld.

De Raad Milieu (ENVI) behandelt naast het milieubeleid van de EU, ook internationale milieukwesties, waaronder klimaatverandering. De Raad TTE ten slotte werkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie.

Volg ons