U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Energie en klimaat

Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds duidelijker gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Dit doet de EU onder andere aan de hand van haar energiebeleid; minder uitstoot van broeikasgassen, meer energieverbruik uit hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie zijn hierbij key. 

Bohemiastudie: voorbij de Horizon

Icon NIEUWS Bohemiastudie: voorbij de Horizon

15 mei 2017 - door Simon De Wachter

De verkenningsstudie in het kader van het 9de kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, ook wel de Bohemiastudie genoemd, zoekt nog inhoudelijke experten om hun visie te geven op mogelijke...

Lees meer
LIFE 2017: geïntegreerde projecten voor milieu en klimaat

Icon CALL LIFE 2017: geïntegreerde projecten voor milieu en klimaat

Deadline:

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. Het algemene doel van LIFE is bij te dragen aan de implementatie, actualisering en ontwikkeling van het EU-...

Lees meer
Raad en Parlement voeren debat herziening richtlijn hernieuwbare energie

Icon NIEUWS Raad en Parlement voeren debat herziening richtlijn hernieuwbare energie

06 mei 2017 - door Kelly Digneffe

Op 27 februari hield de Raad energie een debat over het voorstel van de Europese Commissie rond de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie. Op 28 februari volgde de eerste gedachtewissel...

Lees meer
LIFE 2017: traditionele projecten klimaatverandering: mitigatie, adaptatie en governance & informatie

Icon CALL LIFE 2017: traditionele projecten klimaatverandering: mitigatie, adaptatie en governance & informatie

Deadline:

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. Het algemene doel van LIFE is bij te dragen aan de implementatie, actualisering en ontwikkeling van het EU-...

Lees meer
Resultaten openbare raadpleging van de tussentijdse evaluatie H2020

Icon NIEUWS Resultaten openbare raadpleging van de tussentijdse evaluatie H2020

02 mei 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft alle 294 position papers van belanghebbenden gepubliceerd die zijn ingediend voor de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020.

Lees meer
22,1 miljoen voor stimuleren synergieën vervoers- en energiesector

Icon NIEUWS 22,1 miljoen voor stimuleren synergieën vervoers- en energiesector

25 april 2017 - door Melanie De Caluwé

De EU-lidstaten gaven op 24 april hun goedkeuring aan het Commissievoorstel om € 22,1 miljoen te investeren via de Connecting Europe facility (CEF) in zeven initiatieven die bijdragen tot de...

Lees meer
372 amendementen voor het EP rapport over de tussentijdse evaluatie Horizon 2020

Icon NIEUWS 372 amendementen voor het EP rapport over de tussentijdse evaluatie Horizon 2020

11 april 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Parlementsleden hebben 372 amendementen ingediend op het ontwerpverslag van rapporteur Soledad Cabezón Ruiz over de evaluatie van de uitvoering van Horizon 2020 met het oog op de...

Lees meer
Richtlijn hernieuwbare energie: adviezen voor de Commissie

Icon NIEUWS Richtlijn hernieuwbare energie: adviezen voor de Commissie

25 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Op 11 mei maakten de Europese energieregulators hun standpunt over het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de hernieuwbare energierichtlijn bekend. Het Europees Economisch en...

Lees meer
Implementatie klimaatakkoord Parijs nog niet op rails

Icon NIEUWS Implementatie klimaatakkoord Parijs nog niet op rails

21 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Van 8 tot en met 18 mei vond in Bonn de VN-klimaatconferentie plaats als voorbereiding van de volgende Klimaattop - COP23 (Conference of the Parties). De Europese Unie is blij met de geboekte...

Lees meer
Aandeel hernieuwbare energie in stijgende lijn

Icon NIEUWS Aandeel hernieuwbare energie in stijgende lijn

14 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik in Europa steeg tot 16,7% in 2015. Dit is bijna het dubbele van in 2004 (8,5%), het eerste jaar waarvoor de gegevens beschikbaar zijn....

Lees meer
Hoever staat de EU met de oplevering van de energie -en klimaatengagementen van de Europese Raad?

Icon NIEUWS Hoever staat de EU met de oplevering van de energie -en klimaatengagementen van de Europese Raad?

13 maart 2017 - door Kelly Digneffe

De EU de noodzakelijke impulsen geven voor haar ontwikkeling en de algemene politieke richting en prioriteiten bepalen: dat zijn de kerntaken van de Europese Raad.  Dat doet deze EU-instelling...

Lees meer
Parlement pleit voor duurzame productie van palmolie

Icon NIEUWS Parlement pleit voor duurzame productie van palmolie

10 maart 2017 - door Kelly Digneffe

Op 9 maart keurden de leden van de Milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) het verslag met het verzoek aan de Europese Commissie om maatregelen te nemen voor de afbouw van biobrandstof...

Lees meer
Nood aan subsidies voor groene elektriciteit na 2020?

Icon NIEUWS Nood aan subsidies voor groene elektriciteit na 2020?

23 februari 2017 - door Kelly Digneffe

Een studie gefinancierd door de EU belicht de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkten tussen 2020 en 2050. In welke mate  kunnen projecten voor hernieuwbare elektriciteit zichzelf...

Lees meer
Tweede stand van de energie-unie

Icon NIEUWS Tweede stand van de energie-unie

20 februari 2017 - door Kelly Digneffe

Op 1 februari 2017 stelde de Europese Commissie voor de tweede keer haar Stand van de energie-unie voor. In dit rapport gaat de Commissie na welke vooruitgang is geboekt in de uitbouw van de...

Lees meer
In welke mate draagt Horizon 2020 bij aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Commissie?

Icon NIEUWS In welke mate draagt Horizon 2020 bij aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Commissie?

14 februari 2017 - door Simon De Wachter

Dit is één van de vragen die de Europese Commissie aan de High Level Group over het maximaliseren van de impact van Horizon 2020 heeft voorgelegd.

Lees meer
Klimaattop 2017: Europese positie

Icon NIEUWS Klimaattop 2017: Europese positie

23 januari 2017 - door Kelly Digneffe

De klimaatconferentie, UN Climate Change Conference 2017 (COP23),  vindt plaats van 6 tot 17 november onder het voorzitterschap van Fiji. De visie van het Europees Parlement en de Raad zijn gekend...

Lees meer
Ontwerpverslag herziening lastenverdeling niet-ETS

Icon NIEUWS Ontwerpverslag herziening lastenverdeling niet-ETS

12 januari 2017 - door Melanie De Caluwé

Europarlementslid Gerben-Jan Gerbrand scherpt in zijn ontwerp verslag het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de lastenverdeling in niet-ETS sectoren (transport, gebouwen,...

Lees meer
Oproep Vlaams-Brabant: innovatieve plattelandsproejcten

Icon CALL Oproep Vlaams-Brabant: innovatieve plattelandsproejcten

Deadline:

De nieuwe projectoproep focust op volgende thema’s:
· Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland door investeringen of samenwerking
o.a. proefprojecten,...

Lees meer
Hoe ziet de Commissie onze Europese elektriciteitsmarkt?

Icon NIEUWS Hoe ziet de Commissie onze Europese elektriciteitsmarkt?

12 december 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 30 november stelde de Europese Commissie haar kader voor een nieuwe opzet van de Europese elektriciteitsmarkt voor. Het kader omvat voorstellen voor de herziening van de...

Lees meer
Hoe komen we aan een besparing van 27% energie tegen 2030?

Icon NIEUWS Hoe komen we aan een besparing van 27% energie tegen 2030?

02 december 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie. Het voorstel is de concrete vertaling van "eerst energie-efficiëntie",...

Lees meer
Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

Icon NIEUWS Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

01 december 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie na 2020.  Het bevat een bindend streefcijfer van 27% hernieuwbare energiebronnen op EU...

Lees meer
Europese Commissie effent het pad voor schone energie

Icon NIEUWS Europese Commissie effent het pad voor schone energie

01 december 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november zag het winterpakket energie het daglicht. Het bevat een mededeling “Schone energie voor alle Europeanen” en 8 wetsvoorstellen. Met dit pakket van maatregelen ambieert de Europese...

Lees meer
2 jaar Horizon 2020

Icon NIEUWS 2 jaar Horizon 2020

30 november 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft het tweede tussentijds rapport over Horizon 2020 gepubliceerd. Ze analyseert de geboekte resultaten van 2014 en 2015.

Lees meer
Verder kijken dan de Horizon (2020)

Icon NIEUWS Verder kijken dan de Horizon (2020)

31 oktober 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft de Bohemia Study gelanceerd, een vooruitziende blik op het 9de kaderprogramma. Ze stelt twee scenario's voor: een rooskleurige en een sombere.

Lees meer
Oproepen plattelandsprojecten Oost-Vlaanderen

Icon CALL Oproepen plattelandsprojecten Oost-Vlaanderen

Deadline:

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een oproep voor de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.
Deze oproep geldt voor alle acties uit het Uitvoeringsplan voor het Oost-...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP26) die plaats zou vinden in Glasgow van 9 tot 19 november 2020 wordt omwille van de coronacrisis verschoven naar een nog ongekende datum in 2021.

Lees meer

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer

Energie en klimaat

Klimaat en energie vormen een gedeelde bevoegdheid tussen de Europese Unie en de EU-lidstaten. Dit betekent dat zowel de EU als de EU- lidstaten juridisch bindende maatregelen mogen nemen, maar dat lidstaten dit enkel kunnen doen op gebieden waarover de EU zelf haar bevoegdheden niet (meer) uitoefent.

Het Directoraat-Generaal Klimaat (CLIMA) ontwerpt het EU- beleid rond het tegengaan van klimaatverandering. CLIMA werd opgericht in 2010 (voorheen deel van DG Milieu) en valt onder de verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor energie, Kadri Simson (Estland) Voor energie is het Directoraat-generaal Energie (ENER) bevoegd. De Europarlementsleden bespreken het thema klimaatactie in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI). Energiezaken worden in de Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandeld.

De Raad Milieu (ENVI) behandelt naast het milieubeleid van de EU, ook internationale milieukwesties, waaronder klimaatverandering. De Raad TTE ten slotte werkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie.

Volg ons