U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Wat mogen we verwachten van het Goederenpakket?

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De interne markt voor goederen viert in 2018 haar 25ste verjaardag. Genoeg reden voor de Europese Commissie om die goederenmarkt eens onder de loep te nemen. Wat werkt er wel? Wat werkt er niet? Op basis van die oefeningen presenteert de Commissie nu haar goederenpakket. Dit pakket moet ervoor zorgen dat zaken zoals het Diesel-schandaal niet meer kunnen voorkomen.

Volgens de communicatie van 19 december 2017 van de Europese Commissie zijn er twee structurele zwakheden in de goederenmarkt.

 1. Handhaving van de Europese geharmoniseerde regels voor productveiligheid. Een gebrek aan handhaving zorgt ervoor dat er een oneerlijk voordeel is voor producenten die zich opzettelijk niet aan de juiste regels houden. 
 2. Producten die niet of gedeeltelijk onder de geharmoniseerde regels vallen. Hiervoor geldt normaal dat wanneer het goedgekeurd is in één lidstaat het ook in andere lidstaten verkocht mag worden (wederzijdse erkenning). In de praktijk worden toch nog veel goederen geblokkeerd door lidstaten.

Als oplossing hiervoor stelt de Commissie in 2018 twee legislatieve voorstellen voor. De eerste richt zich op het versterken van het naleven van de wetgeving en de handhaving van de productregels. De tweede wil de wederzijdse erkenning in de interne markt versterken.

Wat mogen we verwachten van het Goederenpakket?

Vertrouwen in de handhaving van EU productregels

Slimme handhaving in een grenzeloze interne markt

De nationale autoriteiten die producten controleren moeten beter gecoördineerd worden. Ze moeten beter samenwerken met liaisonofficiers en wanneer een product niet conform blijkt moet die informatie worden doorgegeven aan andere nationale autoriteiten. De Commissie stelt een Union Product Compliance Network voor. Dat netwerk moet ervoor zorgen dat autoriteiten kennis kunnen vergaren, personeel uitwisselen en meer efficiënte methoden gebruiken. Betere samenwerking tussen bedrijven en de handhavingsautoriteiten is ook noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken.

Handhaving aan de externe grenzen

Producten die worden geïmporteerd moeten in principe zich aan dezelfde standaarden houden als de Europese producten. Dit is vaak niet het geval. Een nieuw voorstel moet de huidige wettelijke instelling aanpassen aan de nieuwe douaneregels. Dit maakt het papierwerk voor importeurs ook makkelijker. Bedrijven die men vertrouwt zullen minder controles ondergaan waardoor men zich kan focussen op de bedrijven die misschien wel de regels overtreden. Indien er twijfel bestaat over een product kunnen de autoriteiten de circulatie ervan tegenhouden.

Accreditatie en CE-markering

De regels voor accreditatie en het CE-label werken goed volgens de Commissie.

Eenheid in diversiteit in de interne markt voor goederen: wederzijdse erkenning

De huidige wetgeving rond wederzijdse erkenning zal vervangen worden door een nieuwe wetgeving die de procedure verduidelijkt en simpeler maakt voor bedrijven en publieke administraties. Dit nieuwe voorstel bevat een procedure om problemen op te lossen door effectieve oplossingen te bieden en vertrouwen te herstellen in de wederzijdse erkenning. In de eerste plaats zullen die oplossingen uit het gebruik van de huidige SOLVIT mechanismen komen. Als de dialoog faalt kan de Commissie tussenkomen.

Er komt een vrijwillige verklaring van wederzijdse erkenning die ingevuld kan worden door economische actoren om de administratieve last te verlagen. Daarnaast wil de Commissie de product contactpunten versterken als communicatiekanaal voor wederzijdse erkenning en de samenwerking tussen die contactpunten versterken.

Tussen de lidstaten zal er ook meer samenwerking moeten zijn en moet de bestaande productlijst voor wederzijdse erkenning verder ontwikkeld worden. Lidstaten zullen ook een duidelijke 'interne markt clausule' moeten toevoegen aan nationale technische regels.

Welke soft law maatregelen mogen we verwachten in 2018 en 2019?

 • Clausule met betrekking tot de eengemaakte markt (2018)
 • Lopend: de convergentie van IT-instrumenten voor markttoezicht (bijvoorbeeld Rapex en ICSMS) optimaliseren overeenkomstig de toepasselijke rechtsgrondslag. (2018)
 • Toepassing van indicatoren voor markttoezicht (2018)
 • Een voorlichtingscampagne over wederzijdse erkenning voorbereiden (2018)
 • Een programma "train the trainer" met betrekking tot wederzijdse erkenning ontwikkelen (2018)
 • Een op samenwerking gebaseerde aanpak van specifieke sectoren in het kader van de richtlijn transparantie van de eengemaakte markt (2018)
 • Handleiding over wederzijdse erkenning (2019)
 • Uitwisseling van ambtenaren (2019)
 • Nagaan of het zinvol is de bestaande lijst van producten voor wederzijdse erkenning verder te ontwikkelen (2019)

Meer lezen?

Lees hier de mededeling van de Europese Commissie over het goederenpakket

Lees hier het voorstel over de harmonisatie van de regels rond productveiligheid

Lees hier het voorstel over de wederzijdse erkenning

Maak een account aan

Volg ons