U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Vereenvoudiging btw voor kmo’s van de agenda gehaald

14 mei 2019 - door Veronique Vennekens

De Ecofin Raad van 17 mei 2019 zal zich niet buigen over de vereenvoudiging van de btw-regels voor kmo’s.

  • Enkele landen vinden dat de tekst nog niet klaar is voor een discussie onder de nationale ministers.
  • Het grootste struikelblok blijken de btw-drempels voor kmo’s en de datum waarop de richtlijn van kracht is.
  • Het Roemeens voorzitterschap hoopt toch voor het einde van juni tot een akkoord te komen.
Vereenvoudiging btw voor kmo’s van de agenda gehaald

Normaal stond de richtlijn over het vereenvoudigen van btw voor kmo’s op de agenda van de Ecofin Raad van 17 mei. Enkele lidstaten, waaronder Duitsland, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, vonden dat de tekst nog niet klaar was voor een ministeriële discussie. De tekst werd dus terug van de agenda gehaald.

De drempelwaarden

Volgens de huidige regels kunnen kmo’s een btw-vrijstelling krijgen op basis van een omzetdrempel die nationaal bepaald wordt. De Commissie wil niets veranderen aan die nationale drempels maar wil wel een Europese omzetdrempel introduceren. In het voorstel ligt die drempel op 2 miljoen euro omzet in de hele Europese Unie.

De lidstaten zijn het nog niet eens over de volgende zaken:

  • Er is nog discussie over de omzetdrempel die bepaalt dat diensten en goederen vrijgesteld zijn van btw. De Commissie stelde 85.000 euro voor maar sommige lidstaten vinden dit te hoog, anderen dan weer te laag.
  • De Commissie stelde ook voor om kmo’s wel toe te laten om soms over die kmo-drempel te gaan zonder de voordelen te verliezen. De Commissie stelde 50% boven de drempel voor. In de compromistekst van de lidstaten staat nu 10%. Als een kmo daarboven gaat dan is de vrijstelling niet meer van toepassing.
  • De Commissie voorzag ook dat een kmo vrijgesteld kon zijn van btw in een andere lidstaat. Dit kan als de omzet lager is dan de drempel die in die lidstaat wordt gehanteerd én als de volledige omzet in de interne markt niet boven de 100.000 euro gaat. Ook hier heeft de Raad nog geen akkoord over bereikt.

Deadline van het omzetten van de richtlijn

De richtlijn moet omgezet worden in de nationale wetgeving door de lidstaten. De Commissie stelde als uiterste deadline 1 juli 2022. Veel delegaties willen meer tijd. In de compromistekst gaat men nu tot 31 december 2023 maar sommige landen willen zelfs gaan tot januari 2025.

Ondanks de vele obstakels hoopt het Roemeens voorzitterschap toch voor het einde van juni een akkoord te bereiken in de Raad.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons