U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad zal eind november akkoord bereiken rond P2B relaties

13 november 2018 - door Veronique Vennekens

De lidstaten zijn klaar om een positie in te nemen over oneerlijke praktijken in de relaties tussen platformen en bedrijven (P2B). Het nieuwe ontwerp-compromis wordt op 16 november al besproken door de nationale ambassadeurs voor de Raad Concurrentievermogen op 29 november.

Het voorstel vraagt intermediaire platformen en zoekmachines om transparant te zijn in hun gebruiksvoorwaarden en de manier waarop ze parameters rangschikken. Het moet ook makkelijker worden voor bedrijven om klachten in te dienen of compensatie te krijgen.

Raad zal eind november akkoord bereiken rond P2B relaties

Lidstaten willen dicht bij het Commissie voorstel blijven

De tekst die POLITICO kon inkijken bevat de volgende elementen:

  • De tekst behoudt de vereisten voor transparantie wat betreft de algemene parameters die de rangschikking bepalen. De lidstaten voegen wel toe dat wanneer die rangschikking beïnvloedt wordt door directe of indirecte beloningen, de aanbieder een beschrijving moet geven van de mogelijke invloeden en effecten van die vergoeding op de rangschikking.
  • Het behoudt de introductie van een collectief systeem om klachten of problemen aan te kaarten. De tekst voegt wel toe dat enkel organisaties die erkend worden door de lidstaten en in de lijst staan van het Publicatieblad van de EU een klacht kunnen indienen.
  • Het compromis zou een vierde criterium introduceren dat de invloed van derde partijen bij de selectie van zulke organisaties moet tegengaan.
  • Wat betreft het bemiddelingssysteem zegt de tekst dat het een vrijwillig systeem is hoewel online intermediaire diensten moeten bekijken hoe ze toch aan bemiddeling kunnen doen. De tekst verwacht wel dat platformen minstens twee bemiddelaars identificeren (in plaats van één in de tekst van de Commissie).
  • Het interne klachtenbehandeling systeem en bemiddelingssysteem zijn niet verplicht (in plaats van ‘niet van toepassing’) voor kleine bedrijven.
  • Platformen die beslissen de levering van goederen of diensten stop te zetten moeten uitleggen waarom via een duurzaam medium en die verklaring moet aangeboden worden 30 dagen voor het opschorten van de levering.
  • De tekst zou in werking treden een jaar na publicatie in het Publicatieblad van de EU, in plaats van zes maanden zoals de Commissie heeft voorgesteld.
  • SEO optimalisatie diensten en diensten die ad blocking software aanbieden worden uit het bereik van die voorstel gehaald.

Deze tekst kan uiteraard nog onderhevig zijn aan verandering, zeker na de discussie van de nationale attachés. De stemming in het Europees Parlement in de IMCO commissie is gepland voor 6 december.

Lees hier het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons