U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Oostenrijks voorzitterschap wil megadata van uw elektronische communicatie laten verwerken

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement wacht al sinds oktober 2017 op een akkoord binnen de Raad over de E-privacy verordening. Het Oostenrijks voorzitterschap publiceerde een nieuwe compromistekst om dichter bij een gezamenlijk standpunt te komen binnen de lidstaten.

Het compromisvoorstel van de Oostenrijkers focust op innovatie wil het makkelijker maken om metadata van elektronische communicatie te verwerken en wil daarnaast enkele wettelijke bepalingen schrappen uit het voorstel. Het oorspronkelijke doel van het voorstel was het versterken van de privacy bij online uitwisselingen maar ook dienstverleners toe te laten dat persoonlijke data van hun klanten gebruikt kan worden indien de consument zijn toestemming heeft gegeven.

Oostenrijks voorzitterschap wil megadata van uw elektronische communicatie laten verwerken

Over privacyinstellingen, metadata en cookies

Een van de grootste veranderingen in de tekst is het schrappen van artikel 10. Dit artikel verplicht software providors die elektronische communicatie aanbieden om hun eindgebruikers te helpen bij het efficiënt kiezen van hun privacy instellingen.

Daarnaast heeft de Raad er wel oren naar dat metadata van elektronische communicatie verwerkt kan worden voor specifieke doeleinden zoals netwerkmanagement of optimalisatie, beschermen van vitale belangen van een natuurlijk persoon of statistische doeleinden. Het verwerken van die data is volgens het Oostenrijks voorzitterschap een proportionele en noodzakelijke maatregel in een democratische samenleving. Er moet wel rekening gehouden worden met het verband tussen initiële en latere doestellingen, de context, het soort metadata dat verwerkt wordt en de voorzorgsmaatregelen die genomen worden.

Dit soort dataverwerking is enkel mogelijk als dat soort verwerking niet mogelijk is op basis van anonieme informatie en de metadata onmiddellijk wordt verwijderd of geanonimiseerd nadat ze gebruikt zijn. Het verwerken is beperkt tot pseudo-anonieme metadata en het doel van de verwerking mag geen profilering zijn. Daarnaast mogen netwerken of diensten deze metadata niet delen tenzij ze geanonimiseerd zijn. De gebruiker moet hiervan ook steeds op de hoogte zijn en de kans hebben om hier tegen in te gaan.

In eerdere vergaderingen had Duitsland duidelijk gemaakt dat ze ook tegen artikel 8 zijn omdat dit een te grote impact zou hebben op gerichte advertenties. Het voorzitterschap heeft enkele zinnen toegevoegd om de situatie duidelijker te maken: Toegang tot de inhoud van een website zonder directe monetaire betaling, maar wel met de toestemming van de eindgebruiker om zijn cookies op te slaan en te gebruiken voor andere doeleinden, is niet disproportioneel zolang de eindgebruiker kan kiezen tussen toestemming geven voor het gebruik van cookies of een equivalent aanbod van dezelfde providor zonder dat ze cookies moeten accepteren. Een website die diensten aanbied voor openbare autoriteiten kan de toegang tot een gebruiker de toegang tot de inhoud niet ontzeggen omdat de gebruiker zijn toestemming voor de cookies niet heeft gegeven.

Meer lezen?

Lees hier het voorstel van de Commissie

Lees hier de compromistekst van het Oostenrijks voorzitterschap

Maak een account aan

Volg ons