U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten geraken het eens over het insolventie dossier

27 september 2018 - door Veronique Vennekens

Het insolventie voorstel wil een Europees juridisch kader scheppen om zakelijke insolventie aan te pakken. De ambassadeurs van de lidstaten (COREPER) hebben hun akkoord gegeven voor de compromistekst van het Oostenrijks voorzitterschap, de ministers van justitie zullen het op 11 oktober bespreken.

Het Europees Parlement kwam al eerder tot een akkoord. Lees hier hun standpunt. Indien de lidstaten op 11 oktober de tekst van het Oostenrijks voorzitterschap goedkeuren kunnen de informele gesprekken tussen de instellingen beginnen om tot één tekst te komen.

Lidstaten geraken het eens over het insolventie dossier

Deze zaken staan alvast in de compromistekst van de lidstaten:

  • Levensvatbaarheidstest van de schuldenaar: lidstaten krijgen de mogelijkheid om zo’n test te introduceren of te behouden in hun nationale wetgeving zolang de evaluatie gebruikt wordt om schuldenaars die geen uitzicht hebben op levensvatbaarheid kunnen uit te sluiten van preventieve herstructurering kaders en de test wordt uitgevoerd zonder de activa van de schuldeisers te raken.

  • Tijdelijke opschorting van procedures: de tekst laat een maximum van vier maanden toe om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen rond het herstructureringsplan goed gaan. De periode mag verlengd worden tot 12 maanden door een juridische of administratieve autoriteit.

  • Opheffen van de opschorting door de rechtbank: deze optie is mogelijk als de opschorting niet meer dient voor de oorspronkelijke doeleinden, het oneerlijke schade toebrengt aan de schuldeisers of de nationale wetten dit voorzien. Lidstaten mogen de opschorting ook weigeren indien schuldeisers nog niet gehoord zijn.

  • Cross-class Cramdown: dit mechanisme zorgt ervoor dat afwijkende schuldeisers en minderheidsaandeelhouders het aannemen van een herstructureringsplan van een levensvatbaar bedrijf niet kunnen tegenhouden. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om een relatieve prioriteitsregel in te voeren om die schuldeisers toch te beschermen. Dit zorgt ervoor dat deze categorie van afwijkende stemmers op dezelfde manier behandeld worden als andere schuldeisers in dezelfde categorie. Niet alle lidstaten vinden dit even flexibel maar het voorzitterschap zegt dat het toch een brede meerderheid kreeg.

Maak een account aan

Volg ons