U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Levensduur van producten besproken tijdens IMCO discussie over digitale contracten

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Een impact assessment over het introduceren van een commerciële garantie op de levensduur van producten in het voorstel rond digitale contracten werd gepresenteerd in het IMCO-comité in het Europees Parlement. De studie vergeleek verschillende amendementen die momenteel op tafel liggen.

De onderzoekers van het Centre for European Policy Studies en Time.Lex analyseerden de volgende beleidsopties:

  1. Geen implementatie van de relevante amendementen
  2. Introductie van soft law-maatregelen zoals bewustwordingscampagnes
  3. Inroepen van subjectieve levensduur van het product. De persoon die de garantie biedt kan dan vrijwillig ook een levensduur-garantie aanbieden
  4. Inroepen van een normale levensduur van het product. Alle producenten en verkopers moeten een commerciële garantie voor de levensduur aanbieden zonder de optie om de garantie te weigeren.
Levensduur van producten besproken tijdens IMCO discussie over digitale contracten

Op basis van deze opties kwamen ze tot de volgende bevindingen:

  1. Niet-legislatieve opties kunnen het bewustzijn van consumenten vergroten maar zouden geen antwoord bieden op de toenemende complexiteit van bepaalde producten.
  2. Legislatieve opties gebaseerd op een commerciële garantie van goed functioneren zouden meer ondersteuning moeten bieden dan een regime van conformiteit op het moment van levering van het product.
  3. Subjectieve levensduurgarantie zou voor meer juridische zekerheid moeten zorgen en het ontwikkelen van pan-Europese producten doen toenemen. Dit scenario bevat geen hoge aanpassingskosten.
  4. Normale levensduurgarantie zou waarschijnlijk het meeste voordelen voor consumenten bieden en een positieve impact hebben op concurrentie. Dit vereist echter wel een hoge aanpassingskost. Het ontbreken van benchmarks kan echter ook een hoge graad van juridische onzekerheid met zich meebrengen.
  5. Verplichte technische standaarden voor de levensduur zouden een hoge juridische zekerheid bieden en een positieve impact hebben op de interne markt. Maar het lange implementatie proces dat erbij komt kijken kan de aanvoer van producten verstoren.

Het besluit van de onderzoekers is dat het opzetten van een subjectieve levensduurgarantie de beste optie is omdat dit makkelijk implementeerbaar is. Anderzijds zijn technische standaarden wel het meest voordelig voor de consument. Maar deze kunnen te moeilijk zijn om te implementeren.

Opmerkingen van MEPs en Europese Commissie

De rapporteur in dit dossier is de Belg Pascal Arimont (EPP). Hij steunt het toevoegen van de levensduur van producten aan het voorstel maar het mag geen negatieve impact hebben op kmo's. Volgens hem moeten er elementen uit twee scenario's in het voorstel worden opgenomen: de subjectieve levensduur met verplichtingen voor producenten en het opzetten van technische standaarden voor de levensduur. Hij vraagt verduidelijking over de interactie tussen de normale garantie en de levensduurgarantie en de kosten van garantieverplichten aan kmo's.

Anneleen Van Bossuyt (ECR) is schaduwrapporteur. Zij vindt dat juridische zekerheid een vertrekpunt moet zijn in de discussie. Ze was ook van mening dat als levensduurgarantie enkel gewaarborgd wordt door de producenten het voor de consument moeilijk is om met hen in contact te komen.

De Commissie sloot de discussie af met te verduidelijken dat de duurzaamheid van een product gerelateerd is aan het productieproces en niet aan het feit of het defect gaat. Maar het is wel gerelateerd aan hoe producten specifiek worden gebruikt. De Commissie benadrukt dat de levensduurgarantie een soort commerciële garantie zou worden die een vrijwillig karakter heeft.

Volgende stappen

Het IMCO-comité zal op 21 of 22 november 2017 stemmen over het ontwerprapport.

Meer lezen?

Lees hier het impact assessment van CEPS en Time.Lex

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons