U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

InvestEU-programma moet investeringen in EU doen stijgen

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het volgende voorstel voor de langetermijnbegroting van de EU 2021-2027 is het InvestEU-programma. Met dit programma wordt de EU-begrotingsfinanciering in de vorm van leningen en garanties onder één noemer gebracht. Het zal verschillende financiële programma's die momenteel bestaan samenvoegen en het Investeringsplan voor Europa (het Juncker-plan) uitbreiden.

Het nieuwe programma bestaat uit drie onderdelen: het InvestEU-fonds, de InvestEU-investeringsadvieshub en het InvestEU-investeringsprojectenportaal.

InvestEU-programma moet investeringen in EU doen stijgen

InvestEU-fonds

Het doel van het fonds blijft om publieke en private investeringen in de EU te blijven mobiliseren om de investeringskloof in Europa aan te pakken. Het nieuwe fonds zal:

  • Meer doen met minder: de Commissie wil 15.2 miljard euro uittrekken voor het InvestEU-fonds. De EU-begroting zal hierdoor een garantie van 38 miljard euro kunnen verstrekken die gebruikt wordt om strategisch belangrijke projecten in de hele EU te ondersteunen. De Commissie verwacht dat door het aantrekken van publieke en private investeringen het fonds over een periode van 7 jaar ruim 650 miljard euro aan extra investeringen in de EU zal opleveren.
  • Een gediversifieerde, flexibele portefuille samenstellen: het fond biedt ondersteunen op vier beleidsdomeinen: duurzame infrastructuur, onderzoek, innovatie en digitalisering, kmo's en sociale investeringen en vaardigheden.
  • Stroomlijnen en vereenvoudigen: het programma zal dezelfde samenhangende beheersstructuur en dezelfde rapportageverplichtingen
  • Voortbouwen op de lokale, nationale en Europese expertise van onze financiële partners: ook nationale en regionale stimuleringsbanken en andere instellingen van de lidstaten met een specifieke expertise kunnen onder bepaalde voorwaarden financiële partner worden. De Europese Investeringsbank blijft een belangrijke rol spelen.
  • Lidstaten helpen doeltreffender gebruik te maken van hun EU-middelen

InvestEU-investeringsadvieshub

Binnen het huidige investeringsplan bestaat er al een Europese investeringsadvieshub. De InvestEU-investeringsadvieshub zal de 13 bestaande adviesdiensten samenvoegen in een centraal adviespunt voor bijstand voor projectontwikkeling. Het zal technische steun en bijstand verlenen.

Europees Investeringsprojectenportaal

Het portaal geeft zichtbaarheid aan investeringsprojecten in de hele EU en blijft bestaan in het InvestEU-programma. Het portaal brengt investeerders en projectontwikkelaars bij elkaar door te zorgen voor een toegankelijke en gebruikersvriendelijke databank.

Volgende stappen?

Het Europees Parlement en de Raad zullen alle programma's en voorstellen binnen de nieuwe meerjarenbegroting bespreken. Indien de huidige programma's en de nieuwe programma's naadloos in elkaar overlopen zal er in 2019 een akkoord moeten zijn tussen de instellingen.

Meer lezen?

Lees hier het persbericht van de Europese Commissie

Lees hier het voorstel van de Commissie

Maak een account aan

Volg ons