U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoe ziet het IMCO-comité het voorstel over de handhaving van regels rond productveiligheid?

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het goederenpakket moet de kloof tussen de productregels die op papier staan en de kwaliteit van goederen verkleinen. Het IMCO-comité heeft enkele amendementen klaar.

De amendementen van het IMCO-comité willen vooral enkele zaken in de tekst verduidelijken door te focussen op de bepalingen rond:

 • markttoezichtautoriteiten
 • internationale samenwerking
 • de procedure voor wederzijdse hulp
 • sancties en boetes
 • de evaluatie van de verordening

Het voorstel wil de juiste stimulansen bieden aan bedrijven om zich aan de regels te houden, de productcontroles versterken en grensoverschrijdende samenwerking promoten bij de handhavingsautoriteiten. Het IMCO-comité zal onderstaande amendementen bespreken en een compromistekst samenstellen.

Hoe ziet het IMCO-comité het voorstel over de handhaving van regels rond productveiligheid?

De rol van de markttoezichtautoriteiten

De MEPs willen dat de nationale markttoezichtautoriteiten zich focussen op de acties die ze voor ogen houden om de dreiging en risico's die gelinkt zijn aan Internet-of-Things systemen en producten die online worden verkocht. De autoriteiten moeten hun macht ook proportioneel gebruiken. 

Daarnaast willen de MEPs enkele bevoegdheden van de autoriteiten schrappen uit het voorstel. Het gaat om de volgende taken:

 1. De bevoegdheid om eender welke informatie, data of document op te vragen ongeacht het medium waarop het is opgeslagen of de plaats waar het wordt bijgehouden
 2. De bevoegdheid om eender welke locatie af te sluiten of informatie, data en documenten in beslag te nemen tijdens inspecties
 3. Het recht om voorbeelden van producten gratis mee te nemen
 4. De bevoegdheid om tijdelijke maatregelen te nemen

Wat de productcontroles betreft moeten er uniforme testvoorwaarden bestaan en gemeenschappelijke afspraken over de frequentie van de controles. De MEPs voegden ook een artikel toe waarin staat dat de Commissie maatregelen kan treffen wanneer bekend wordt dat er risico's zijn met een bepaald product om zo uniforme controles uit te laten voeren door de markttoezichtautoriteiten.

Wanneer een product wordt teruggeroepen moeten de autoriteiten er ook op toezien dat consumenten een terugbetaling krijgenof voldoende gecompenseerd worden.

Europese testfaciliteiten van goederen

Wat betreft de Europese testfaciliteiten moet er altijd over gewaakt worden dat er voldoende publieke laboratoriumcapaciteit is voor alle marktcontroles in de EU. Het opzetten van de testfaciliteiten:

 1. zal de vrijheid van markttoezichtfaciliteiten niet beperken om te kiezen waar ze welke producten testen
 2. zal niet tussenkomen in de competitie tussen de laboratoria of de capaciteit van de laboratoria verminderen voor andere economische actoren

De testrapporten van een goedgekeurde EU testfaciliteit moet door alle lidstaten worden erkend

Wat met goederen die buiten de EU worden geproduceerd?

De Commissie moet ervoor zorgen dat de controles die binnen de EU worden uitgevoerd van hetzelfde niveau zijn als de controles door de douane. Elke douane autoriteit moet ook op dezelfde manier controleren. De importeur draagt de verantwoordelijkheid om zelf te controleren of de producten voldoen aan de Europese wetgeving voor de op de Europese markt komen. Maar de aansprakelijkheid om het te bevestigen ligt bij een onafhankelijke derde partij.

Sancties en boetes voor bedrijven die zich niet aan de regels houden

De MEPs van het IMCO-comité willen het criterium van de financiële situatie van een kmo uit de lijst halen. Lidstaten moeten er op toezien dat financiële sancties die opgelegd worden gebruikt worden voor verder markttoezichtactiviteiten. Daarnaast moeten lidstaten ook de optie krijgen om geen boetes op te leggen als het om kleine inbreuken gaat.

Het comité zal in juli nog de amendement bespreken. Het Oostenrijks voorzitterschap van de Raad hoopt met de lidstaten ook tot een standpunt te komen in de tweede helft van 2018.

Meer lezen?

Lees hier het voorstel van de Europese Commissie

Maak een account aan

Volg ons