U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Frans-Duitse samenwerking rond Europese eengemaakte digitale markt.

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Frankrijk en Duitsland gaan samenwerken om hun belangen te verdedigen in de strategie van de Europese Commissie rond de eengemaakte digitale markt. Ze spraken dat af op 7 april 2016 in Metz, tijdens een 18de gezamenlijke Frans-Duitse top.

Frankrijk en Duitsland zijn het eens: samenwerken rond een aantal onderdelen van de strategie van de Europese Commissie om de digitale markt één te maken, moet de positie van beide landen in het dossier versterken. Ze bevestigden ook hun steun aan de basisprincipes territorialiteit, culturele diversiteit en culturele uitzonderingen.

Frans-Duitse samenwerking rond Europese eengemaakte digitale markt.

Ze tekenden twee verklaringen in Metz:

  • de eerste over auteursrechten 
  • een tweede over cultuur en de media 

De Franse en Duitse ministers bevestigden de vitale rol van auteursrechten ter ondersteuning van innovatie, creativiteit en de promotie van culturele diversiteit en vragen de Commissie nu om een aantal prioriteiten in acht te nemen bij de hervorming van het auteursrecht (mei-juni), namelijk 

  • de rol van digitale platformen en tussenpersonen
  • de haalbaarheid van de regels voor uitzonderingen en het kopiëren voor privégebruik
  • het bewaken van de subsidiariteit

Ze legden ook de nadruk op het belang van landengebonden regels voor het overleven van de creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector en de film.

In de gezamenlijke verklaring over cultuur en media herhaalden de ministers hun wil om culturele diversiteit te beschermen, zowel bij de hervorming van de richtlijn over audiovisuele media als in transnationale handelsakkoorden zoals TTIP. Frankrijk en Duitsland - in deze gesteund door Italië - zetten ook hun pleidooi voor een instrument om illegale handel in culturele goederen te bestrijden in de verf. Wat dat laatste betreft kregen ze de toezegging van Europees Commissaris Tibor Navracsics die tijdens de Raad Cultuur toezegde dit te willen onderzoeken. Hij start nog dit jaar een haalbaarheidsstudie waarin onder andere fiscale en douane kwesties en de omvang van bedragen die met dergelijke illegale import gepaard gaan, aan bod komen. 

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons