U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement wil maatregelen voor eerlijke platform-bedrijfsrelatie versterken

02 oktober 2018 - door Veronique Vennekens

Het ontwerprapport over het tegengaan van oneerlijke praktijken in de relatie tussen platforms en bedrijven zegt dat het voorstel nog verder moet gaan. Het rapport werd voorgesteld in de IMCO-commissie, de leidende commissie voor dit voorstel.

Het voorstel verplicht intermediairen, zoals platforms en zoekmachines, ertoe om transparanter te zijn over hun classificatie parameters en hun gebruiksvoorwaarden. Daarnaast versterkt het voorstel de mogelijkheden van een geblokkeerd bedrijf om beroep aan te tekenen.

Europees Parlement wil maatregelen voor eerlijke platform-bedrijfsrelatie versterken

Het rapport past het artikel rond de pariteitsclausule echter niet aan. Die clausule laat toe dat platforms hun gebruikers, de bedrijven, kunnen vragen om geen voordelige aan te bieden op hun eigen websites. Nochtans had de hotelsector zich hard verzet tegen deze clausule. Het ontwerprapport stelt dat de verordening van toepassing moet zijn op alle contracten. Het Parlement zou ook een nieuw artikel introduceren over extra goederen en diensten die worden aangeboden aan de consument naast de algemene goederen en diensten die door de commerciële gebruiker worden aangeboden op het platform.

Daarnaast vraagt de rapporteur van de IMCO-commissie ook meer transparantie voor data. Bedrijven die platforms gebruiken zouden het recht moeten hebben om te weten waar en onder welke voorwaarden hun naam en handelsmerken gebruikt worden. Tot slot zegt de rapporteur dat de voorwaarden niet ‘eerlijk en proportioneel’ zijn wanneer bijvoorbeeld ze ingaan tegen goede trouw en eerlijkheid of verschillen van goede handelspraktijken in het domein van economische activiteit waarbinnen het platform opereert.

De stemming over het IMCO-rapport gaat door op 6 december.

Maak een account aan

Volg ons