U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digitale contracten: Parlement en Raad nog niet op dezelfde golflengte

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement kreeg een update van de rapporteur uit het IMCO comité Evelyne Gebhardt over de stand van zaken van de trialoog met de Raad rond digitale contracten. De vijfde ronde met onderhandelingen start op 26 april 2018.

Evelyne Gebhardt (S&D) stelt dat doorheen de onderhandelingen er vooruitgang was geboekt rond:

  1. Updates: de periode waarin ze geldig zijn en het onderscheid tussen veiligheidsupdates en andere updates.
  2. Inclusie van het EU databeschermingskader binnen de conformiteitscriteria

Er blijft echter nog discussie bestaan tussen de instellingen over het al dan niet toevoegen van embedded software aan het voorstel en het harmonisatie-niveau. Wat betreft de embedded software benadrukte de rapporteur dat de wetgeving niet van toepassing zou zijn op voorgeïnstalleerde applicaties, consumenten zouden zo in een situatie terecht komen waarin verschillende juridische kaders van toepassing zijn op deze applicaties en de updates ervan. 

De vijfde ronde van onderhandelingen staat gepland op 26 april 2016. Als de instellingen dan tot een akkoord komen moet het finale voorstel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad.

Digitale contracten: Parlement en Raad nog niet op dezelfde golflengte

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons