U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Parlementaire comité's IMCO (interne markt en consumentenbescherming) en JURI (juridische zaken) werken samen aan een rapport over het voorstel van de Europese Commissie omtrent digitale contracten. De amendementen die de parlementsleden indienden op het ontwerprapport van de comité's zijn nu gepubliceerd.

Het voorstel van de Commissie wil verzekeren dat wanneer bedrijven digitale inhoud aanbieden ze geen extra kosten moeten betalen door de legale fragmentatie die in de verschillende Europese lidstaten momenteel bestaat. De Commissie definieert 'digitale inhoud' als:

 • data die geproduceerd en aangeboden wordt in digitale vorm (video, audio, apps,..)
 • een dienst waarmee consumenten data kunnen creeëren, verwerken of opslaan in digitale vorm
 • een dienst waarmee digitale data, die aangeboden wordt door andere gebruikers van de dienst, gedeeld kan worden
Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

De belangrijkste amendementen die ingediend zijn bevatten deze bezorgdheden:

 • Consumenten hebben nog steeds weinig vertrouwen in digitale producten die ze over de grenzen heen kopen. De EU moet voorzien in hoge standaarden en voldoende bescherming voor de consument.
 • Sommige MEP's (vooral uit de S&D groep) zijn geen voorstander van een volledige harmonisatie
 • De aanbieder van digitale inhoud is enkel verantwoordelijk voor vertragingen bij het leveren van inhoud wanneer die vertraging niet veroorzaakt is geweest door problemen met het distributieplatform of internettoegang.
 • Digitale boeken die onbeperkt beschikbaar zijn moeten raadpleegbaar zijn op verschillende dragers en dus aangeboden worden in een open vorm.
 • De 'burden of proof' ligt momenteel nog bij de aanbieder. Er is echter een voorstel ingediend om de bewijslast bij de verkoper te leggen als het gaat om tastbare goederen met geïntergreerde software.
 • Er werd een niet artikel voorgesteld. Bij een gebrek aan overeenstemming heeft de consument drie opties: de digitale dienst in overeenstemming brengen, een korting vragen of het contract beëindigen. 
 • Enkele amendementen handelen over de periode waarin de consument zijn contract mag beëindingen wanneer er schade aan het product is of er wijzigingen zijn in de inhoud. Er wordt een tijdslimiet voorgesteld die niet korter zal zijn dan de verwachte levensduur van het product.
 • De aanbieder zal het contract mogen beëindigen wanneer de klant niet langer akkoord gaat met de algemene voorwaarden en privacy overeenkomst. 
 • Een langetermijncontract wordt gedefinieerd als een contract dat langer dan zes maanden geldig is. Na de eerste zes maanden mag de consumenten het contract beëindigen wanneer hij of zij wil.

Volgende stappen

Op 22 en 23 februari komt de werkgroep rond burgerwetgeving van de Raad samen over dit voorstel. De werkgroep voor justitie en binnenlandse zaken zal het bespreken op een bijeenkomst op 27-28 maart en 8-9 juni. Het Maltees voorzitterschap wil graag een algemeen standpunt innemen in de loop van juni 2017.

IMCO en JURI comité's in het Europees Parlement bespreken de amendementen op 22 maart 2017. De stemming over hun rapport zal plaatsvinden op 30 mei, de plenaire stemming is gepland in de loop van de tweede helft van 2017, na eventuele trialoog gesprekken met de Raad.

Meer lezen

Lees hier de amendementen die ingediend zijn voor het voorstel online-verkoop en andere verkoop van goederen op afstand.

Lees hier het voorstel van de Commissie over bepaalde aspecten van de levering van digitale agenda.

Lees hier het voorstel van de Commissie over bepaalde aspecten van online-verkoop en andere verkoop van goederen op afstand.

Lees hier het ontwerprapport van het Europees Parlement

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons