U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie weigert e-card voor diensten in te trekken

26 september 2018 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie heeft laten weten dat ze niet van plan zijn het voorstel rond de elektronische dienstenkaart terug te roepen. Nochtans zit dit voorstel muurvast in de besluitvormingsmolen en zeggen veel insiders dat het voorstel 'dood en begraven' is. Commissaris Elżbieta Bieńkowska ziet dit anders en gelooft dat het voorstel bijdraagt aan het future-proof maken van de interne markt.

De e-card zou het makkelijker maken voor bedrijven en de bouwsector om hun diensten aan te bieden in een andere lidstaat, met minder administratieve last. 

Commissie weigert e-card voor diensten in te trekken

Het voorstel kwam vast te zitten toen het ontwerprapport van Morten Lokkegaard en het ontwerprapport van Anneleen Van Bossuyt niet werd goedgekeurd in de IMCO commissie in het Europees Parlement. Ze zouden allebei kunnen starten aan een nieuw rapport maar de rapporteurs hebben alvast laten verstaan dat ze dit niet van plan zijn. Beide rapporteurs wachten op het standpunt van de Raad, maar ook daar is er zeer weinig animo voor het voorstel.

De notificatie procedure nadert ontknoping

Ondanks het hobbelige parcours van de e-card, gaat het niet slecht met alle voorstellen uit het dienstenpakket. Het voorstel rond de notificatie procedure zit al in de trialoog-fase en volgens rapporteur Sergio Gutiérrez Prieto gaan de gesprekken tussen de instellingen vlot. Over de volgende zaken moet men nog tot een akkoord komen:

  • de democratische legitimiteit
  • omvang van het voorstel
  • het besluit van de Commissie bij een waarschuwing
  • de standstill-periode

De instellingen kwamen wel tot het akkoord dat artikel 6 herschreven moest worden. De nieuwe tekst zegt dat een mogelijke waarschuwing indienen tegen een lidstaat geen obstakel mag vormen. Ze willen zo de open dialoog behouden en geen barrières creëren binnen de interne markt.

De instellingen hopen nog onder het Oostenrijks voorzitterschap tot een akkoord te komen.

Lees hier het rapport van het Europees Parlement.

Maak een account aan

Volg ons