Co-financing of consortia for public procurement of innovation

Deadline

Inleiding

De specifieke doelstelling van deze oproep is om de toegang van kmo's tot markten in de Unie te verbeteren. Toegang tot overheidsopdrachten blijft moeilijk voor kmo's, die slechts 45% van de waarde van overheidsopdrachten boven de EU-drempel voor overheidsopdrachten krijgen. Dit aandeel ligt duidelijk onder hun gewicht in de economie.

Doelstellingen

Deze oproep heeft drie hoofddoelstellingen:

 1. De eerste doelstelling is het aanmoedigen van samenwerking tussen openbare aankopers om het gebruik van openbare aanbestedingen te bevorderen om bij te dragen aan de ontwikkeling van innovatie.
 2. De tweede doelstelling is overheidsopdrachten te gebruiken als een mechanisme om innovatie te testen op gebieden van groot openbaar belang, zoals bijvoorbeeld schone energie (bijdragen aan de doelenstellingen van Parijs ter bestrijding van klimaatverandering) of gezondheidszorg. Dit zal op zijn beurt innovatieve Europese bedrijven, met name kmo's, aanmoedigen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.
 3. De derde doelstelling is om, waar mogelijk, synergieën aan te brengen en synergieën tot stand te brengen met onderzoeks- en innovatieprojecten die door de EU worden gefinancierd (via Horizon 2020, COSME of EU-financieringsprogramma's).

Info & contact

Meer info kan je terugvinden op de website van de Commissie.

Het Vlaams Contactpunt voor deze oproep is enterprise.europe@vlaanderen.be.

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME)

Inleiding

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s of het ‘Programme for the Competitiveness of enterprises and SME’s’ (COSME). Het doel is om de competitiviteit en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken. Daarnaast moet ondernemerschap aangemoedigd worden. Speciale aandacht gaat naar jonge ondernemers, nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-ondernemingen, met een focus op kmo's 
 • Bevorderen van de ondernemerscultuur, en de oprichting en groei van kmo's

Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de toegang tot financiering voor kmo's
  • acties om kmo’s financieel te steunen in de opstart- en groeifase;
  • steun aan kmo’s die in verschillende lidstaten actief zijn;
  • onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve financieringskanalen zoals crowdfunding.
 • Verbeteren van de toegang tot de markten – in Europa én de wereld
  • steun aan het Enterprise Europe Network of netwerk ter ondersteuning van kmo’s;
  • informatieverstrekking en bewustmaking rond o.a. wetgeving;
  • steun aan grensoverschrijdende initiatieven rond o.a. standaardisering, openbare aanbestedingen, douaneprocedures en intellectuele eigendomsrechten;
  • steun aan internationale industriële samenwerking.
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo's
  • onnodige administratieve lasten verminderen;
  • ontwikkelen van strategieën voor de versterking van concurrentievermogen;
  • onderzoek naar vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, uitwisseling van goede praktijken;
 • Verbeteren van nationale beleidsinitiatieven voor de groei van ondernemingen, onder andere door het opstellen van een kmo-scorebord.
  • bevorderen van ondernemerschap en de ondernemerscultuur
  • ondersteunen van lidstaten voor opleiding en vaardigheden in ondernemerschap bij kandidaat- en startende ondernemers;
  • mobiliteit van ondernemers – onder deze actie vindt u ook ‘Erasmus voor Ondernemers’ terug.

Budget

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan minstens 60% via financiële instrumenten.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • Lokale besturen
 • Regionale en bovenlokale besturen
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Kmo’s
 • Ngo’s 
 • Opleidingscentra

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • EU-lidstaten
 • Toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
 • Begunstigde landen van het Europees nabuurschapsbeleid 
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Meer lezen
ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Lees meer
Volg ons