U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Zo ziet de kmo-strategie van de Europese Commissie er uit

07 februari 2020 - door Veronique Vennekens

Begin maart presenteert de Europese Commissie een gloednieuwe kmo-strategie. Het regent momenteel gelekte documenten dus hier is alvast een eerste kijk op de nieuwe strategie.

  • De Commissie wil ervoor zorgen dat kmo’s klaar zijn om de digitale en ecologische transitie aan te vatten.
  • Bureaucratie en obstakels in de interne markt moeten voor kmo’s weggewerkt worden.
  • De definitie van kmo’s wordt herzien en er komt meer aandacht voor kmo’s in het Europees Semester.

Het gaat om een ontwerptekst en is dus nog onderhevig aan verandering.

Zo ziet de kmo-strategie van de Europese Commissie er uit

Lokale ‘Green Deals’

De Commissie structureert haar acties in lijn met de uitdagingen van de digitale en ecologische transformatie. Daarnaast willen ze twee problemen aanpakken die ervoor zorgen dat kmo’s en start-ups niet ten volle van de interne markt kunnen gebruik maken: bureaucratie en obstakels in de interne markt.

Om dit te bereiken willen ze lokale en regionale ondernemer-ecosystemen versterken om de groene transitie van kmo’s te begeleiden. Ze willen hiervoor lokale en regionale ‘Green Deals’ aanmoedigen. 

Ze willen een simpel Europees ondersteuningsmechanisme voor kmo’s via de lokale Enterprise Europe Networks en de Europese digitale innovatie polen. Er komt daarnaast ook een Skills4SMEs partnerschap dat geleid zal worden door de industrie om de toegang tot vaardigheden voor kmo’s te verbeteren.

Europese ‘New Space’

Op lange termijn moeten er grootschalige kmo-allianties ontstaan op het gebied van artificiële intelligentie, in het bijzonder in strategische waardeketens. De Commissie zal erop toezien dat minstens 70% van de fondsen van de Europese Innovatieraad naar kmo’s gaat. Die raad komt er vanaf 2021.

Daarnaast hebben ze plannen om een initiatief te lanceren rond ondernemerschap in de ruimtevaart in het kader van hun Europese ‘New Space’ concept. Er zouden dan openbare aanbestedingen komen voor innovatie makelaars. 

Europe Inc.

De Commissie wil verschillende verbeteringen aanbrengen aan de interne markt zodat ze beter werkt voor kmo’s. Nieuwe initiatieven moeten sterker gecontroleerd worden voor hun impact op kmo’s en het Erasmus voor Jonge Ondernemers-programma zal uitgebreid worden.

Er zijn plannen voor een pilootproject dat een bottom-up wetgevende ‘zandbak’ voor kmo’s opzet in grensoverschrijdende regio’s en sectoren om nieuwe initiatieven te implementeren. Het Business Registers Interconnection System kan ook beter volgens de Commissie.

Er zou ook een ‘Europe Inc.’ plan komen om start-ups makkelijker te laten groeien over de grenzen van de lidstaten heen.

Nieuwe definitie van kmo?

De toegang tot financiering blijft ook een belangrijk topic. De richtlijn rond betalingsachterstand zal herzien worden en ondertussen is er geen tolerantie meer voor een incorrecte implementatie door de lidstaten van de huidige richtlijn.

De Commissie bekijkt daarnaast ook hoe ze beter rekening kunnen houden met kmo’s bij het opstellen van nieuwe wetgeving. Opnieuw volgens het ‘Think Small First’ principe. Ze willen daarom het netwerk van kmo-afgevaardigden versterken en een groep van ambassadeurs aanduiden die een soort adviesgroep van cross-sectorale experts vormen. Er wordt ook een task force voor kmo’s voorgesteld en gespecialiseerde kmo-teams in elke betrokken directoraat-generaal.

In het Europees Semester wil de Commissie nu ook meer de nadruk leggen op kmo’s. Tot slot wil het de definitie van kmo’s moderniseren om duidelijker te maken welke bedrijven als kmo beschouwd worden en wie dus kan genieten van het Europees beleid in het voordeel van kmo’s.

Al deze informatie is nog onder voorbehoud, de officiële tekst wordt gelanceerd begin maart 2020.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons