U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Voorlopige overeenkomst Wet digitale markten (DMA)

28 maart 2022 - door Liese Dewilde

De Raad en het Parlement hebben op 24 maart een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Wet digitale markten (Digital Markets Act – DMA). Die wet moet de digital sector eerlijker en concurrerender moet maken.

  • De Wet is van toepassing op onlineplatforms die kwalificeren als poortwachters (of gatekeepers).
  • De Wet legt zowel verplichtingen als verbodsbepalingen op ten aanzien van poortwachters, met onder andere een zwarte lijst.
  • De tekst wordt nog technisch afgerond om het voorlopig akkoord daarna te laten goedkeuren door de Raad en het Parlement.
Voorlopige overeenkomst Wet digitale markten (DMA)

Europees Parlement rapporteur Andreas Schwab reageerde als volgt:

“De overeenkomst luidt wereldwijd een nieuw tijdperk van tech-regelgeving in. De Digital Markets Act maakt een einde aan de almaar toenemende dominantie van Big Tech-bedrijven. Van nu af aan moeten zij aantonen dat zij ook eerlijke concurrentie op het internet mogelijk maken. De nieuwe regels zullen dat basisprincipe helpen afdwingen. Europa zorgt zo voor meer concurrentie, meer innovatie en meer keuze voor de gebruikers.”

Poortwachters

De wet digitale markten legt duidelijke regels vast voor grote onlineplatforms. Grote onlineplatforms die als een poortwachter (of gatekeeper) fungeren ten aanzien van een groot aantal gebruikers, mogen die positie niet misbruiken door de toegang tot die gebruikers door bedrijven te beperken.

Onlineplatforms kwalificeren als poortwachter indien zij in de laatste 3 jaar hetzij een jaaromzet van ten minste € 7,5 miljard in de EU hebben gerealiseerd, hetzij een beurswaardering van ten minste € 75 miljard hebben, en indien zij ten minste 45 miljoen maandelijks actieve eindgebruikers en ten minste 10 000 professionele gebruikers tellen die in de EU zijn gevestigd.

Een platform moet bovendien in ten minste 3 lidstaten zeggenschap hebben over één of meerdere kernplatformdiensten (‘core platform services’). In principe worden kmo’s niet aangemerkt als poortwachter. Wel is er ook een tussencategorie ‘opkomende poortwachter’. Dit moet het voor de Commissie mogelijk maken om aan bedrijven met een bewezen maar nog niet duurzame concurrentiepositie een aantal verplichtingen op te leggen.

Als een platform goede argumenten heeft om zijn aanwijzing als poortwachter te betwisten, kan het dit doen via een specifieke procedure. De Europese Commissie zal dan de geldigheid van deze argumenten nagaan.

Verplichtingen en verbodsbepalingen voor poortwachters

De Wet bevat een aantal verplichtingen. Poortwachters zullen het recht van gebruikers moeten waarborgen om zich uit te schrijven, zullen moeten zorgen voor interoperabiliteit van de basisfuncties van hun instantmessagingdiensten, en app-ontwikkelaars op voet van gelijkheid toegang moeten geven tot helpfuncties van smartphones. Hiernaast mag belangrijke software niet als standaardinstelling bij de installatie van het besturingssysteem verplicht worden. Verkopers moeten ook toegang krijgen tot hun marketing-en advertentieprestatiegegevens op het platform. Tot slot zijn poortwachters ook verplicht om de Commissie in kennis te stellen van overnames en fusies.

De Wet digitale markten legt niet alleen verplichtingen op ten aanzien van poortwachter, maar ook verbodsbepalingen. De wet zal een zwarte lijst bevatten van bepaalde praktijken. Poortwachters zullen verboden worden om hun eigen producten of dienstiger gunstigere te klasseren, om oneerlijke voorwaarden vast te stellen voor professionele gebruikers en om bepaalde softwaretoepassingen vooraf te installeren. Ze zullen ook verzamelde persoonsgegevens bij een bepaalde prestatie niet mogen hergebruiken voor een andere prestatie. Tot slut kunnen gatekeepers app-ontwikkelaars niet verplichten om gebruik te maken van bepaalde diensten om in appstores te worden opgenomen.

De Commissie zal marktonderzoek kunnen doen en niet-toegestaan gedrag kunnen sanctioneren. De Commissie kan boetes opleggen die kunnen oplopen tot 10% van zijn totale wereldwijde omzet in het voorgaande boekjaar, en tot 20% in geval van herhaalde inbreuken. Bij systematische inbreuken kan de Commissie hen voor een bepaalde tijd verbieden andere bedrijven over te nemen.

De Commissie zal er bovendien voor zorgen dat de verplichtingen en regels uit de wet aangepast blijven aan de constant veranderende en evoluerende realiteit van digitale markten.

Op naar goedkeuring in de Raad en het Parlement

Dit akkoord uit trilogen is nu een voorlopig politiek akkoord. De wettekst wordt nu op technisch niveau afgewerkt en door juristen-vertalers gecontroleerd. Nadien moeten de Raad en het Europees Parlement (eerst in commissie, daarna in plenaire vergadering) dit akkoord goedkeuren.

Na goedkeuring zal de tekst in werking treden 20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU. De regels zullen van toepassing zijn na 6 maanden.  

 

De tekst van het voorlopig politiek akkoord is nog niet beschikbaar. 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons