U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Update Europese industrie strategie gelanceerd

05 mei 2021 - door Veronique Vennekens

In maart 2020 lanceerde de Europese Commissie een Europese industrie strategie. De corona pandemie zorgde ervoor dat die strategie al snel toe was aan een update.

 • De communicatie ondersteunt de transformatie naar een meer duurzame, digitale, veerkrachtige en wereldwijd competitieve economie.
 • De strategie bevestigd de prioriteiten uit de vorige Europese industrie strategie en vult die aan met de lessen die ze getrokken hebben uit de corona crisis.
 • De Europese Commissie lanceerde ook een eerste jaarlijks Interne Markt rapport met een analyse van de 14 ecosystemen.

De oorspronkelijke Europese industrie strategie werd gepubliceerd één dag voor het Wereld Gezondheidsagentschap COVID-19 uit pandemie uitriep. De uitdagingen die de pandemie voor de industrie met zich meebracht tonen aan dat die tekst een update kon gebruiken.

Update Europese industrie strategie gelanceerd

Wat is nieuw?

De nieuwe tekst stelt nieuwe maatregelen voor om de veerkracht van de interne markt te versterken, zeker in tijden van crisis. Daarnaast wil de Europese Commissie een beter zicht krijgen op onze afhankelijkheden in strategische sectoren en een toolbox ontwikkelen om hier beter mee om te gaan. De strategie identificeert en monitort de voornaamste indicatoren van competitiviteit in de EU economie: interne markt integratie, productiviteitsgroei, internationale competitiviteit, publieke en private investeringen en O&O investeringen. 

De kmo-dimensie vormt de kern van de nieuwe strategie met aangepaste financiële steun en maatregelen zodat kmo’s en start-ups de dubbele transitie omarmen. Vazil Hudák wordt daarom ook aangeduid als kmo gezant.

Veerkracht van de interne markt versterken

De Europese Commissie stelt de volgende zaken voor om de interne markt te beschermen in het geval van verstoringen of crisis:

 • Een noodinstrument voor de interne markt - een structurele oplossing om het vrije verkeer van personen, goederen en diensten te waarborgen in geval van toekomstige crises. 
 • Volledige handhaving van de dienstenrichtlijn om ervoor te zorgen dat de lidstaten voldoen aan hun bestaande verplichtingen
 • Het markttoezicht op producten versterken door de nationale autoriteiten te ondersteunen bij het vergroten van de capaciteit en de digitalisering van productinspecties en gegevensverzameling te intensiveren;
 • Aanzienlijke investeringen mobiliseren om kmo’s te ondersteunen; alternatieve geschillenbeslechtingsregelingen ontwerpen en uitvoeren om betalingsachterstanden aan kmo's aan te pakken en maatregelen te nemen om solvabiliteitsrisico's voor kmo's aan te pakken.

Europa’s strategische afhankelijkheden aanpakken

Hoewel de Europese Commissie voorstander blijft van open handel en investeringen willen ze enkele strategische afhankelijkheden - zowel technologisch als industrieel - analyseren en aanpakken:

 • Een 'bottom-up'-analyse uitgevoerd op basis van handelsgegevens
 • Resultaten presenteren van zes diepgaande evaluaties van grondstoffen, batterijen, actieve farmaceutische ingrediënten, waterstof, halfgeleiders en cloud- en geavanceerde technologieën, die meer inzicht geven in de oorsprong van strategische afhankelijkheden en hun impact
 • Het diversifiëren van internationale toeleveringsketens en het nastreven van internationale partnerschappen
 • Nieuwe industriële allianties ondersteunen op strategische gebieden waar dergelijke allianties het beste instrument zijn om activiteiten te versnellen die zich anders niet zouden ontwikkelen. Industriële allianties zullen worden ondersteund wanneer ze particuliere investeerders aantrekken om nieuwe zakelijke partnerschappen en modellen op een open, transparante en concurrentievrije manier te bespreken. Ze moeten daarnaast ook een potentieel hebben voor innovatie en het scheppen van hoogwaardige banen. Allianties bieden een platform dat in principe breed en open is en met bijzondere aandacht voor inclusiviteit voor start-ups en kmo's.
 • De lancering voor van de alliantie voor processoren en halfgeleidertechnologieën en de alliantie voor industriële data, edge en cloud; en het overwegen van de voorbereiding van een alliantie voor ruimtelanceerinrichtingen en een emissievrije luchtvaart;
 • De inspanningen steunen van de lidstaten om openbare middelen te bundelen via belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI's) op gebieden waar de markt alleen niet kan zorgen voor baanbrekende innovatie, mogelijk met steun uit de EU-begroting

De groene en digitale transitie versnellen

De pandemie heeft volgens de Europese Commissie aangetoond dat de groene en digitale transitie in Europa veel sneller moet gaan. Daarom lanceren ze enkele nieuwe maatregelen:

 • Transitiepaden co-creëren in samenwerking met de industrie, de overheid, de sociale partners en andere belanghebbenden, waar nodig, te beginnen met toerisme en energie-intensieve industrieën. 
 • Een samenhangend regelgevingskader bieden om de doelstellingen van Europa's digitale decennium en de ‘Fit for 55'-ambities te verwezenlijken
 • Kmo’s voorzien van duurzaamheidsadviseurs en datagestuurde bedrijfsmodellen ondersteunen om het meeste uit de groene en digitale transities te halen
 • Investeren in bijscholing om de dubbele transitie te ondersteunen.

De lopende uitgebreide herziening van de EU-concurrentieregels zorgt er ook voor dat ze geschikt zijn om de groene en digitale transities te ondersteunen in het voordeel van Europeanen.

Mapping van 14 ecosystemen in jaarlijks Interne Markt rapport

In de eerste editie van het jaarlijks Interne Markt rapport heeft de Europese Commissie een analyse gemaakt van de 14 ecosystemen die ze vorig jaar hebben geïdentificeerd:

 • Ruimtevaart en defensie
 • Agrifood
 • Bouw
 • Culturele en Creatieve industrieën
 • Digitaal
 • Elektronica
 • Energie-intensieve industrieën
 • Hernieuwbare energie
 • Gezondheid
 • Mobiliteit en transport
 • Sociale economie en civiele bescherming
 • Retail
 • Textiel
 • Toerisme

Van deze ecosystemen is nu een analyse beschikbaar waarin de Commissie in kaart brengt hoe die sector eruit ziet in Europa, wat de huidige uitdagingen zijn en welke tools er nu al voorhanden zijn of in de toekomst nodig zullen zijn.

Lees de analyse van de ecosystemen hier.

Meer lezen?

Lees hier de communicatie van de nieuwe Industrie Strategie.

Lees hier het eerste jaarlijkse interne markt rapport.

Lees hier het werkdocument over strategische afhankelijkheden en capaciteiten

Lees hier het werkdocument ‘Naar een competitieve en propere staalindustrie’

Herbekijk hier onze video '5 dingen die je moet weten over de Europese Industrie Strategie'

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons