U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Herziening geografische aanduidingen levensmiddelen en dranken

07 april 2022 - door Liese Dewilde

Op 31 maart keurde de Commissie een voorstel voor een verordening goed om het gebruik van geografische aanduidingen (GA’s) voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten te herzien. Dit voorstel moet het gebruik van geografische aanduidingen in de hele EU bevorderen, ten behoeve van de plattelandseconomie én moet een hoger niveau van bescherming van intellectuele eigendomsrechten aanreiken, vooral online.

De belangrijkste voorgestelde maatregelen zijn: een verkorte en vereenvoudigde registratieprocedure, meer onlinebescherming, meer duurzaamheid en erkende producentengroeperingen met meer zeggenschap. De lidstaten staan in voor de handhaving op nationaal niveau én de Commissie wordt bij haar bevoegdheden ondersteund door EUIPO.  

Je kan hier alles lezen over het Commissievoorstel. De volledige tekst van het voorstel vind je hier

Je kan hier nog tot 28 juni 2022 je mening kwijt over het voorstel van de Commissie. 

Jouw stem in Europa: Herziening geografische aanduidingen levensmiddelen en dranken

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons