U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoe gaat het nog met het dienstenpakket?

13 februari 2019 - door Veronique Vennekens

Niet zo goed. De Europese Commissie heeft laten weten dat ze weigert om het voorstel rond de dienstenkaart in te trekken. Het voorstel rond de notificatieprocedure zit dan weer helemaal vast in het Europees Parlement.

Het dienstenpakket heeft als doel om het vrij aanbieden van diensten in de interne markt te verbeteren. De notificatieprocedure moet vermijden dat lidstaten discriminerende of belemmerende wetgeving aannemen waardoor werknemers en bedrijven uit een andere lidstaat hun diensten moeilijker kunnen aanbieden.

Hoe gaat het nog met het dienstenpakket?

Commissie weigert elektronische dienstenkaart in te trekken

Het grootste probleem voor het voorstel rond de elektronische dienstenkaart doet zich voor in het Europees Parlement, hoewel veel lidstaten absoluut geen voorstander zijn van de tekst. Het ontwerprapport van Europarlementslid Morten Lokkegaard werd niet goedgekeurd door zijn collega-MEPs. Lokkegaard kan nu beginnen aan een nieuw rapport of wachten op het standpunt van de Raad.

Morten Lokkegaard liet echter al weten dat hij niet van plan is om aan een nieuw rapport te beginnen. Hij wacht op de Europese verkiezingen van mei om het voorstel nieuw leven in te blazen. In de Raad is er evenmin animo om de e-card goed te keuren. Zij wachten ook een nieuwe Commissie af die misschien wel geneigd is het voorstel te herzien of in te trekken.

Notificatieprocedure zit vast in triloog

Het leek vorig jaar even vlot te gaan voor het voorstel van de notificatieprocedure. Tot een triloog in november werd afgelast omdat de lidstaten er maar niet in slaagden om tot een akkoord over het onderhandelingsmandaat te komen.

De onderhandelingen liepen niet zonder problemen. De lidstaten wilden de bevoegdheden van de Commissie die toegekend zijn onder de dienstenrichtlijn afschaffen. De Commissie zegt dat dit juist het hele doel van het voorstel voorbij zou schieten. Die bevoegdheid zorgt ervoor dat lidstaten elke nieuwe wetgeving of administratieve vereisten in verband met de dienstenwetgeving moeten melden aan de Commissie. De Commissie communiceert hierover met de andere lidstaten. Zo’n notificatie houdt de lidstaten echter niet tegen om de maatregelen in kwestie aan te nemen.

Indien ze het dossier nog op tijd willen afronden voor de verkiezingen van mei moet er voor eind februari een akkoord komen. Er moet echter nog een nieuwe datum worden vastgelegd voor de volgende triloogronde.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons