U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Geen akkoord over accijnzen na bewogen ECOFIN Raad

21 mei 2019 - door Veronique Vennekens

Op de agenda van de raadsvergadering van de nationale ministers van financiën stond onder meer accijnzen, de btw-carrousel en de belasting van digitale diensten.

  • Het Roemeense voorzitterschap blokkeerde zelf de goedkeuring van het pakket met drie accijns-voorstellen.
  • Lidstaten willen wel praten over de onderhandelingen op OESO-niveau over de digitale belasting maar willen niet persé een gecoördineerd standpunt innemen.
  • De Roemenen vinden dat de Europese Commissie te weinig heeft gedaan om de btw-carrousel tegen te gaan. Nochtans werd in 2017 een nieuw btw-regime voorgesteld dat dit aanpakt. Het zijn de lidstaten die dit nu blokkeren in de Raad.
Geen akkoord over accijnzen na bewogen ECOFIN Raad

Roemenië wil een accijnsvrijstelling op huisgemaakte alcohol

Er lagen drie accijns-voorstellen op tafel tijdens de ECOFIN raad. Over twee voorstellen is wel eensgezindheid. Maar, Roemenië hield de goedkeuring toch tegen omdat ze niet de vrijstelling kregen die ze wilden voor ‘huisgemaakte’ alcohol.

Met deze richtlijn worden de structuren van accijnzen op alcohol geharmoniseerd in heel de EU. Het belangrijkste discussiepunt is de jaarlijkse limiet voor ethylalcohol. Dat wordt gedistilleerd van fruit door private personen voor persoonlijk gebruik. Produceert men meer dan kan men niet genieten van een accijnsvrijstelling of een verminderd tarief.

De compromistekst legt het nu op 50 liter per jaar. Met uitzondering van Hongarije en Roemenië. Deze landen hebben een limiet van 100 liter per jaar. Op 15 mei maakte het Roemeense voorzitterschap nog een alternatieve tekst op. Die bepaalt dat lidstaten hun vrijstellingen en verminderde tarieven moeten limiteren tot ofwel:

  • een maximum van 30 liter alcohol per jaar per huishouden van fruittelers;
  • de hoeveelheid die op nationaal niveau werd ingevoerd bij het aannemen van de richtlijn in 1992;
  • of de hoeveelheid die op nationaal niveau geldig was bij toetreding tot de EU.

De meeste lidstaten willen simpelweg een Europese limiet van 50 liter. Zelfs Hongarije gaf toe dat één Europese drempel het beste zou zijn. Toch blokkeerde de Roemeense minister uiteindelijk de stemming omdat ze hun zin niet kregen.

Rond de verordening over administratieve samenwerking met betrekking tot een elektronisch register en een richtlijn over de algemene afspraken rond accijnzen was er meer eensgezindheid. Roemenië weigerde deze teksten goed te keuren zonder de eerste tekst. De Roemeense minister van Financiën liet ook optekenen dat zijn standpunt niet zal veranderen onder het Finse voorzitterschap in juli.

Lidstaten willen geen gecoördineerd standpunt over ‘digitax’

Na het afspringen van de gesprekken over een belasting op digitale diensten op Europees niveau, bespraken de lidstaten hoe ze de OESO-gesprekken dan willen aanpakken.

De meeste lidstaten willen hun standpunten wel bespreken met elkaar, maar houden wel graag de vrijheid om individueel te onderhandelen op OESO-niveau.

Voor België ligt de prioriteit van de gesprekken bij de ‘digitale reuzen’, zoals Google en Facebook. Daarnaast moet er voor België ook een competitieve belasting omgeving zijn voor kmo’s. Er moet op OESO-niveau gezocht worden naar een oplossing die geen administratieve last wordt of voor dubbele belasting zorgt.

Kritiek op commissie voor btw carrousel

De Roemeense minister van Financiën uitte sterke kritiek op Commissaris Moscovici omdat die te weinig heeft gedaan om de carrousel van btw-fraude in Europa tegen te gaan. Een medewerker van de commissie merkte op dat er in 2017 wel degelijk een voorstel was om die fraude aan te pakken. De complete herziening van de Europese btw-wetgeving zit voorlopig vast in de raad. Omdat Duitsland en nog enkele andere lidstaten niet warm lopen voor een definitief btw-regime.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons