U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement wil stem laten horen over digitale belastingen

31 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement heeft een vliegende start genomen na het zomerreces en besprak meteen twee voorstellen over de belasting van de digitale sectoren: de structurele langetermijnoplossing en de interim oplossing (een belasting van 3% op de inkomsten van digitale platformen).

Op 29 augustus vond er een eerste bespreking plaats maar de MEPs maakten hier meteen gebruik van om enkele technische vragen op te werpen. Het Europees Parlement kan enkel advies geven over belastingzaken maar heeft het duidelijk gemaakt dat ze in dit dossier echt hun stem willen laten horen.

Enkele MEPs gingen de temperatuur opmeten bij de lidstaten in de Raad en daar blijkt dat enkele lidstaten resoluut tegen het voorstel op Europees niveau zijn. Het Parlement wil namelijk een idee hebben van hoe groot de kans is dat het tot een akkoord komt tussen de lidstaten.

Europees Parlement wil stem laten horen over digitale belastingen

De tussentijdse oplossing: 3% op alle inkomsten

De Nederlander Paul Tang is rapporteur voor het voorstel van de tussentijdse oplossing. Zowel de ‘laissez faire’ aanpak van Ierland en Luxemburg als wachten op een internationale aanpak op OESO-niveau, zijn niet voldoende volgens hem. Zo’n OESO-aanpak kan nog jaren duren en met dit voorstel laat Europa zien dat ze durft actie te ondernemen tegen de oneerlijkheid en inefficiëntie van het huidige systeem.

Gezien de astronomische bedragen die digitale reuzen verdienen elk jaar, vraagt Tang zich af of 3% wel genoeg is. Moet de drempel niet hoger, komt er best een minimum percentage of een vast percentage? Mogen lidstaten een hogere drempel instellen indien ze dat willen?

Definities binnen de structurele oplossing niet voldoende afgebakend

De drempels binnen de structurele langetermijnoplossing zijn ook voer voor discussie. Dit voorstel wil een ‘significante digitale aanwezigheid’ definiëren om de belastingautoriteiten te laten bepalen op welke locatie de waarde wordt gecreëerd. Die digitale aanwezigheid wordt gemeten op basis van omzet, aantal contracten en aantal gebruikers.

De vraag die de MEPs zich stellen is of deze criteria wel relevant genoeg zijn om digitale aanwezigheid te meten. Ook de definitie van een digitale dienst zou te vaag zijn en ruimte laten voor misverstanden. Momenteel maakt het voorstel een onderscheid tussen digitale diensten die een netwerk gebruiken en de diensten die bestaan uit het aanbieden van betalingen of communicatie. Die laatste categorie valt momenteel niet onder het voorstel. De vraag is hoe die twee types uit elkaar worden gehouden.

De volgende stap is een publieke hoorzitting op 10 september. Het ontwerprapport zou klaar zijn begin oktober, de plenaire zitting is momenteel gepland voor begin januari.

Maak een account aan

Volg ons