U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digital Services Act: akkoord IMCO-commissie van het Europees Parlement

15 december 2021 - door Liese Dewilde

Op 14 december kwam het tot een stemming in de IMCO-commissie (Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming) van het Europees Parlement over de digitale dienstenwetgeving (Digital Services Act (DSA)). Er werd gestemd over het ontwerp-verslag voor de tekst van rapporteur Christel Schaldemose. Haar tekst werd aangenomen met 36 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 2 onthoudingen.

  • De tekst omvat regels in verband met: illegal online-inhoud, discriminerenede of arbitraire inhoud,  het eerbiedigen van grondrechten, traceerbaarheid van online gokochte producten, transparantie met betrekking tot het gebruik van algortitmen, gerichte reclame etc.
  • De ontwerptekst wordt nu meegenomen naar een plenaire stemming van het Europees Parlement, gepland in januari 2022.
  • De interinstitutionele onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement zullen daarna starten onder het Frans voorzitterschap van de Raad in de eerste helft van 2022.
Digital Services Act: akkoord IMCO-commissie van het Europees Parlement

De Digital Services Act richt zich op het verbeteren van de aansprakelijkheids- en veiligheidsregels voor digitale platformen, diensten en producten.  "We eisen onze onlineomgeving democratisch weer op. De DSA brengt de Europese regelgeving inzake technologie in de 21e eeuw en dat werd tijd", zei rapporteur Schaldemose.

Verwijdering van illegale online-inhoud en voorkoming van de verspreiding van schadelijke inhoud

Het goedgekeurde rapport bevat richtsnoeren voor het verwijderen van illegale online-inhoud. De DSA voorziet in een "kennisgeving en actie"-mechanisme. Aanbieders van hostingdiensten moeten na ontvangst van een dergelijke kennisgeving handelen "zonder onnodige vertraging, rekening houdend met het soort illegale inhoud waarvan kennis wordt gegeven en de urgentie om actie te ondernemen",

Er zijn ook verscheidene bepalingen toegevoegd om ervoor te zorgen dat het verwijderen van inhoud niet "discriminerend" of "arbitrair" is en de grondrechten (waaronder vrijheid van meningsuiting) eerbiedigt.

Risicobeoordelingen en transparantie over bestrijding van schadelijke inhoud en misinformatie door algoritmen

Platforms gebruiken "recommender systems" om te kiezen welke informatie ze promoten: de volgende video voor gebruikers om te bekijken, het volgende product om te kopen, de volgende opinie of het volgende nieuwtje dat bovenaan iemands sociale media feed. Europarlementariërs hebben de bepalingen aangescherpt om ervoor te zorgen dat online platforms transparant zijn over de manier waarop deze algoritmen werken en om ze meer verantwoordelijk te maken voor de beslissingen die ze nemen.

Specifiek in verband met gerichte reclame neemt de tekst ook actie. En dit was geen eenvoudig onderwerp om knopen over door te hakken. Sommige Europarlementsleden wilden namelijk een algeheel verbod op gerichte reclame. Een algeheel verbod is er echter niet gekomen. Wel roept de tekst op tot transparantie om te verduidelijken hoe gegevens gebruikt worden.

Strenge verplichtingen voor de grootste platforms & vrijstellingen voor kleine ondernemingen

De tekst omvat specifieke verplichtingen voor VLOP’s. VLOP’s zijn ‘Very Large Online Platforms’, ofwel zeer grote onlineplatforms. Zij zijn aan specifieke verplichtingen onderworpen vanwege de bijzondere risico's die zij vormen bij de verspreiding van zowel illegale als schadelijke inhoud.

VLOP's zullen verplichte risicobeoordelingen moeten uitvoeren en risico beperkende maatregelen moeten nemen, waardoor schadelijke inhoud en desinformatie beter kunnen worden aangepakt. VLOP's zullen ook gegevens moeten delen met autoriteiten en onderzoekers, zodat kan worden nagegaan hoe zij werken en de ontwikkeling van onlinerisico's beter te begrijpen.

Aan de andere kant, bevat het rapport ook bepaalde vrijstellingen van DSA-verplichtingen voor micro- en kleine ondernemingen.

Compensaties

De Europarlementsleden eisten dat afnemers van digitale diensten en organisaties die hen vertegenwoordigen verhaal moeten kunnen halen voor schade die voortvloeit uit het feit dat platforms hun zorgvuldigheidsverplichtingen niet nakomen. Er wordt voorzien in mechanismen voor compensatieregelingen voor gebruikers.  De platforms zullen ook één enkel contactpunt moeten aanwijzen om het contact van gebruikers met hun dienstverlener  
te vereenvoudigen.

Volgende stappen

De door de IMCO goedgekeurde tekst wordt in plenaire vergadering in het Europees Parlement gestemd in januari. Als de tekst plenair wordt aangenomen, dan zal die tekst het mandaat vormen waarmee het Europees Parlement aan de interintstitutionele onderhandelingen (trilogen) met de Raad kan beginnen. De Raad nam reeds op 25 november haar algemene oriëntatie voor de Digital Services Act aan. Over die algemene oriëntatie vind je hier info.

De trilogen zouden dan starten onder het Frans voorzitterschap van de Raad in de eerste helft van 2022. De Digital Services Act en Digital Markets Act zullen prioriteiten zijn voor het Frans voorzitterschap. Rapporteur Schaldemose zei alvast het volgende over de trilogen:"De Raad van de EU wil dit dossier (i.e. DSA) snel afronden, snelheid is de grootste uitdaging". Ze uitte ook dat ze van mening is dat de kwestie van targeting en de controle van algoritmen punten van verschil zouden kunnen vormen.

 

Het volledige rapport van rapporteur Schaldemose vind je hier

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons