U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie publiceert voorstel tot verordening Interoperabel Europa

23 november 2022 - door Ute De Meyer

De Europese Commissie publiceerde op 18 november een voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie.

  • De doelstelling is om de (digitale) uitwisseling van gegevens binnen de overheidssectoren naadloos te laten verlopen.
  • Een hoog niveau van interoperabiliteit is ook noodzakelijk voor de digitale eengemaakte markt.
  • Geef input over dit voorstel voor verordening voor 17 januari.
Commissie publiceert voorstel tot verordening Interoperabel Europa

De Europese Commissie publiceerde op 18 november een voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie. Om de (digitale) uitwisseling van gegevens binnen de overheidssectoren naadloos te laten verlopen, is er nood aan meer ‘interoperabiliteit’. Maar wat betekent ‘interoperabiliteit’ juist?

Inter- wat?

Stel je gaat langs het gemeentehuis voor een nieuwe identiteitskaart. Deze gegevens worden op lokaal niveau afgenomen. Opdat andere overheidsniveaus en -sectoren de juiste diensten kunnen verlenen, worden deze gegevens met hen gedeeld. Op die manier kan de overheid bijvoorbeeld boetes uitschrijven (Justitie) en belastingen berekenen (Binnenlandse Zaken), maar kunnen er ook doktersvoorschriften op je elektronische identiteitskaart gezet worden en word je bezoek aan de dokter automatisch doorgestuurd naar je ziekenfonds voor de terugbetaling (Gezondheidszorg).
 

Digitaal eengemaakte markt

De digitalisering van de publieke sector is één van de topprioriteiten van het Digitale Decennium. Hoewel de overheid vandaag de dag heel wat digitale diensten aanbiedt, is de mate van interoperabiliteit van die diensten nog onvoldoende. Een hoog niveau van interoperabiliteit is ook noodzakelijk voor de digitale eengemaakte markt. 

Om een hoger niveau van interoperabiliteit te bereiken, wil de Commissie inzetten op: 

  1. een consistente, mensgerichte EU-benadering van interoperabiliteit, van beleidsvorming tot beleidsuitvoering; 
  2. een governancestructuur voor interoperabiliteit opzetten die overheidsdiensten op alle niveaus en in alle sectoren, alsook particuliere belanghebbenden, in staat moet stellen samen te werken — met een duidelijke opdracht om overeenstemming te bereiken over gedeelde interoperabiliteitsoplossingen;
  3. samen een ecosysteem van interoperabiliteitsoplossingen voor de overheidssector in de EU tot stand brengen, zodat overheidsdiensten op alle niveaus in de EU en andere belanghebbenden kunnen bijdragen aan dergelijke oplossingen en deze kunnen hergebruiken, samen kunnen innoveren en publieke waarde kunnen creëren.

Om de uitwisseling en de verwerking van gegevens binnen en tussen de organisaties, overheidssectoren en de lidstaten zo goed mogelijk te laten verlopen, is er niet alleen een juridisch en een organisatorisch kader nodig, maar moet het formaat en de betekenis ook duidelijk zijn (semantische interoperabiliteit). 

Kortom, met dit nieuwe voorstel voor een verordening wil de Commissie inspanningen coördineren en gemeenschappelijke normen toepassen voor veilige gegevensstromen en -diensten in de overheidssector over de grenzen heen.
 

Laat van je horen

De Europese Commissie is benieuwd wat je van dit voorstel vindt. Geef hier je mening voor 17 januari 2023.

 

Lees meer

Lees hier de verordening tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie (“de verordening Interoperabel Europa”).
 

Lees hier de 'vragen en antwoorden'.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons