U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

26 acties om de interne markt te versterken

04 maart 2020 - door Veronique Vennekens

Op 10 maart 2020 lanceert de Europese Commissie een actieplan om de interne markt beter te laten functioneren. Uit de gelekte tekst blijkt dat hier 26 acties in zullen staan.

 • Een beter functionerende interne markt zou het Europees BBP kunnen laten stijgen met 12%.
 • De grootste zwakte van de interne markt is dat de regels niet goed worden toegepast, de 26 acties moeten dit tegengaan.
 • Er staan vooral veel IT-maatregelen in het actieplan.

Deze informatie komt uit een uitgelekte tekst en is dus nog onder voorbehoud. Op 10 maart zal de definitieve tekst beschikbaar zijn.

26 acties om de interne markt te versterken

Lange termijn actieplan

Het actieplan van de Europese Commissie moet dienen als een oplossing voor de lange termijn voor een betere implementatie en naleving van de interne markt regels. Het plan moet de grootste zwakte van de interne markt aanpakken, namelijk dat de regels niet goed toegepast worden, zelfs niet als de wetgeving wordt aangepast.

De Commissie wil ook toezichthoudende autoriteiten op nationaal niveau nieuw leven inblazen die nu vaak te maken hebben met beperkte financiële middelen en personeel.

Twee pijlers 

De Commissie wil een Single Market Enforcement Task Force (SMET) oprichten. Deze werkgroep komt regelmatig samen om de stand van naleving van de regels na te gaan en om handhaving maatregelen te bespreken. Op basis daarvan maken ze een jaarlijks voortgangsrapport dat voorgesteld wordt aan de Raad en het Europees Parlement.

Het actieplan is gebaseerd op 2 pijlers:

 1. een cultuur van naleving bevorderen bij de lidstaten
 2. betere samenwerking rond het toepassen van Europese regels

Wat maakt deel uit van de 26 acties?

De voornaamste maatregelen uit de 26 acties zijn:

 • Een programma om nieuwe richtlijnen voor autoriteiten te publiceren (voornamelijk voor de dienstenrichtlijn)
 • Opleidings- en informatiesessies voor rechters en experts op een nationaal niveau
 • Hervatting van de interinstitutionele onderhandelingen rond de richtlijn met betrekking tot de notificatie van diensten
 • Herziening van de interne markt transparantie-richtlijn
 • Rationalisering van de IT-systemen in de interne markt
 • Opzetten van een e-handhavingslab dat IT-oplossingen zal opzetten en testen aan de hand van big data technieken en artificiële intelligentie
 • Online platform voor geschillenbeslechting
 • Het scorebord voor interne markt verbeteren om op te nemen in het Europees Semester

Het definitieve actieplan wordt gelanceerd op 10 maart 2020.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons