U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

‘Due Diligence’ initiatiefrapport Europees Parlement goedgekeurd

11 maart 2021 - door Veronique Vennekens

'Due diligence’ verplicht bedrijven om de invloed die zij in hun waardeketen hebben op mens en milieu vast te stellen, aan te pakken en te verhelpen.  

  • Het gaat om een eigen initiatiefrapport van het Europees Parlement goedgekeurd met 504 stemmen voor, 79 tegen en 112 onthoudingen.
  • In juni zal EU-Commissaris Didier Reynders een voorstel lanceren dat impact zal hebben op bedrijfsleiders en de zorgplicht in waardeketens.
  • Lees de aangenomen tekst hier.
‘Due Diligence’ initiatiefrapport Europees Parlement goedgekeurd

Het initiatiefrapport van het Nederlandse Europees Parlementslid Lara Wolters (S&D) wilde een grote meerderheid overtuigen in het Europees Parlement. Daar is het in geslaagd. Ook de oproep om niet te veel amendementen in te dienen werd gehoord, er werden uiteindelijk 28 amendementen ingediend. Op die manier bleef de geest van de tekst overeind, volgens Wolters.

Bedrijven zijn aansprakelijk voor hun acties

De tekst roept de Europese Commissie op om bedrijven te verplichten om risico’s te identificeren die hun activiteiten in hun waardeketen kunnen veroorzaken. Het gaat dan op risico’s voor mensenrechten, gezondheid, milieu en goed bestuur. Het Europees Parlement vraagt ook om een mechanisme voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsmiddelen voor slachtoffers.

Bedrijven moeten volgens de Europarlementariërs ook aansprakelijk gesteld worden voor hun acties en eventueel beboet worden indien ze schade toebrengen of bijdragen daaraan. Tenzij ze kunnen aantonen dat ze alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen.

Het Parlement stelt ook enkele aanvullende maatregelen voor. Waaronder een verbod op de invoer van producten die te maken hebben met ernstige schendingen van mensenrechten zoals dwangarbeid of kinderarbeid. Ze willen ook dat de Europese Commissie nagaat of naar de EU exporterende bedrijven die gevestigd zijn in Xinjiang betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten, in het bijzonder als ze te maken hebben met de repressie van Oeigoeren.

Op welke bedrijven zal het van toepassing zijn?

Om voor een level playing field te zorgen moet de toekomstige wet breed van opzet zijn en van toepassing op alle grote ondernemingen die onder het EU-recht vallen of gevestigd zijn in de Europese Unie, inclusief leveranciers en financiële diensten. Ook beursgenoteerde kmo’s en hoogrisico kmo’s vallen onder die opzet voor het Europees Parlement. Kmo’s zouden wel technische begeleiding krijgen om de regels na te leven.

Volgende stappen

Het Europees Parlement bezorgt dit initiatiefrapport aan de Europese Commissie. Ze hopen dat het als input zal dienen in de voorbereiding van het wetgevend voorstel dat er aan zit te komen. In juni 2021 zal Eurocommissaris Didier Reynders een voorstel lanceren rond de verantwoordelijkheid van bedrijfsleiders en zorgplicht in waardeketens.

Lees het initiatiefrapport van het Europees Parlement hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons