U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Parlement en Raad komen tot akkoord over screening mechanisme buitenlandse investeringen

28 november 2018 - door Veronique Vennekens

De Raad en het Europees Parlement zijn tijdens de derde triloogronde het eens geworden over een compromis rond het voorstel voor een screening mechanisme voor buitenlandse directe investeringen.

De tekst moet nu officieel worden goedgekeurd door de Raad en de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Daarna zal het verschijnen in het publicatieblad van de Europese Unie.

Lees hier de tekst van het akkoord tussen de EU-instellingen.

Parlement en Raad komen tot akkoord over screening mechanisme buitenlandse investeringen

Lidstaten nemen ultieme beslissing of buitenlandse investering toegelaten is

Dit zijn de sleutelelementen uit het akkoord tussen de instellingen:

  1. Er zal een samenwerkingsmechanisme worden opgezet waarin lidstaten en de Commissie informatie kunnen uitwisselen en bezorgdheden kunnen uiten
  2. De Commissie kan opinies opmaken over gevallen die betrekking hebben op verschillende lidstaten of wanneer een investering een project of programma zou aantasten dat van belang is voor de hele EU (zoals Horizon2020 of Galileo)
  3. Internationale samenwerking op het vlak van screening beleid voor investering moet aangemoedigd worden
  4. Lidstaten mogen hun huidige evaluatiemechanisme behouden, nieuwe in het leven roepen of gewoon geen mechanisme gebruiken.
  5. De uiteindelijke beslissing of een specifieke investering toegestaan moet worden of niet in hun territorium blijft bij de lidstaten

De Commissie voegt er nog aan toe dat de verordening rekening houdt met de nood om te opereren onder korte deadlines en met sterke vertrouwelijkheid eisen.

Het Europees Parlement benadrukt dat het Parlement en belanghebbenden uit het maatschappelijke middenveld, inclusief vakbonden en andere marktdeelnemers, een rol zullen hebben bij de implementatie van de verordening. Daarnaast heeft de wet ook betrekking op buitenlandse investeringen op het vlak van de luchtvaartindustrie, voedselveiligheid, media en elektrische batterijen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons