U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Geografische aanduidingen levensmiddelen

21 februari 2022 - door Liese Dewilde

Een geografische aanduiding garandeert dat een product bepaalde kwaliteiten heeft die verband houden met het productiegebied. Het is aan de Commissie om technische regels vast te stellen voor geografische aanduidingen in de levensmiddelensector.

Begin april zal de Commissie met een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot een herziening van de EU-regelingen inzake geografische aanduidingen (GA's) voor landbouwproducten en levensmiddelen, wijnen en gedistilleerde dranken naar voren komen. De openbare raadpleging omtrent dit initiatief liep tot april 2021. 

De Commissie ontvangt nu echter input in verband bijhorende uitvoeringsregels en delegatieregels. Die moeten de regels inzake de wijziging van productdossiers vervolledigen. Dat is nodig om een goede werking van het systeem te waarborgen.

Je kan hier feedback geven over de ontwerphandeling in verband met de delegatieregels. En je kan hier feedback geven over de ontwerphandeling in verband met de uitvoeringsregels. Je kan die feedback kwijt tot 9 maart 2022. 

 

Jouw stem in Europa: Geografische aanduidingen levensmiddelen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons