U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie lanceert herziening EU handelsbeleid

23 februari 2021 - door Veronique Vennekens

Na een brede consultatie lanceert de Europese Commissie een nieuwe visie op het Europese handelsbeleid.

 • De strategie is volgens Eurocommissaris Dombrovskis samen te vatten als ‘open, duurzaam en assertief’.
 • Er ligt een nadruk op de diversificatie van de handelspartners.
 • De hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is voor de EU een absolute prioriteit.

Lees hier de volledige communicatie van de Europese Commissie.
Lees hier de annex bij de communicatie over de hervorming van de WTO.

Europese Commissie lanceert herziening EU handelsbeleid

De communicatie is verdeeld in 3 gebieden: 

 1. de groene en digitale transitie
 2. op regels gebaseerde handel op een wereldwijd niveau dat duurzame ontwikkeling ondersteunt 
 3. het vermogen van de EU om haar eigen belangen na te streven en regels af te dwingen

De groene transitie en digitale handel

De Europese Commissie wil vrijhandelsakkoorden en multilateralisme gebruiken om de doelen van de Green Deal te bereiken. De hoofdstukken rond handel en duurzame ontwikkeling spelen daar een belangrijke rol in. Maar de implementatie van die hoofdstukken blijkt een struikelblok, wat meermaals werd aangehaald tijdens de VLEVA-webinar in december 2020.

Om de implementatie van die hoofdstukken te verbeteren zal de Europese Commissie een nieuwe versie van hun 15-punten actieplan uit 2018 introduceren. De implementatie kan bijvoorbeeld verbeterd worden op basis van klachten die de Chief Trade Enforcement Officer (CTEO) Denis Redonnet ontvangt. De Europese Commissie zet nu zelfs de deur op een kier voor sancties wanneer handelspartners zich niet aan de afspraken uit deze hoofdstukken houden. Er zal in het voorjaar van 2021 een openbare consultatie over dit actieplan worden gestart.

Wat de klimaatdoelstellingen betreft: het klimaatakkoord van Parijs wordt een essentieel element van toekomstige vrijhandelsakkoorden. Maar er wordt niets gezegd over het toevoegen van die voorwaarde aan akkoorden die al afgerond zijn of in onderhandeling zijn.

De Europese Commissie wil de WTO ertoe aanzetten om regels rond digitale handel aan te nemen. Daarnaast willen ze de samenwerking rond digitale technologie vergroten met landen die dezelfde waarden delen en andere strategische partners. De Europese Commissie wil focussen op databescherming en data transfers.

Op regels gebaseerde wereldhandel

Handel moet gebaseerd zijn op een systeem van regels met de WTO aan het roer. Daarom staat de hervorming van de WTO hoog op de agenda van de Europese Commissie. Lees hier de annex bij de communicatie die een reeks WTO-hervorming omschrijft die de Commissie voor ogen heeft.

De Commissie wil een nieuw duurzaam investeringsinitiatief lanceren in Afrika. Dit kan de vorm nemen van investeringsakkoorden of modernisering van de bestaande vrijhandelsakkoorden. De Europese Commissie wil ook een multilateraal investeringshof oprichten binnen de VN Commissie voor internationaal handelsrecht.

Eigen EU-belangen nastreven en regels afdwingen

Als de EU haar belangen wil afdwingen op het wereldtoneel zal er prioriteit gegeven moeten worden aan een nieuwe relatie met de Verenigde Staten. Maar de EU zal haar handelspartners ook moeten diversifiëren om niet te afhankelijk te zijn. De Commissie kijkt daarvoor vooral naar buurlanden uit het Oostelijk partnerschap en het Afrikaanse continent.

Ze stellen ook voor om instrumenten in te zetten zoals ‘Aid for Trade’ om zo ontwikkelingslanden te helpen om regels uit handelsakkoorden na te leven.

De Europese Commissie lanceerde samen met de communicatie ook een impact assessment van een voorstel om dwangmaatregelen van derde landen tegen te gaan. Je kan nog tot 17 maart deelnemen aan de feedback ronde. Het voorstel zal zich richten op niet-lidstaten die druk uitoefenen op de EU of haar lidstaten om bepaalde maatregelen te nemen of net in te trekken.

Wetgevende voorstellen die we mogen verwachten

 • Carbon Border Adjustment Mechanism
 • Toekomstige wetgeving over ontbossing
 • Voorstel om dwangmaatregelen van derde landen tegen te gaan.
 • Uitvoering van het pakket buitenlandse subsidies op de Europese markt
 • Wetgevend voorstel voor de uitvoering van handelsgerelateerde bepalingen in het kader van de overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk
 • ...

Lees hier de volledige communicatie van de Europese Commissie
Lees hier de annex over de hervorming van de WTO

Bekijk hier de VLEVA-webinar over de evaluatie van het handelsbeleid in december 2020.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons