U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

CBAM - Compromisvoorstel Frans Voorzitterschap

08 maart 2022 - door Liese Dewilde

Het Frans voorzitterschap van de Raad heeft op 4 maart een compromistekst voor het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) voorgelegd aan de ambassadeurs van de EU (Coreper).  

  • De door Frankrijk voorgestelde tekst is in overeenstemming met het voorstel van de Europese Commissie.
  • Een aantal netelige kwesties blijven onbehandeld.
  • In het Europees Parlement volgen stemmingen in de commissies over het ontwerp-verslag.
CBAM - Compromisvoorstel Frans Voorzitterschap

Compromisvoorstel in lijn met het Commissievoorstel

Als onderdeel van het Fit for 55-pakket, publiceerde de Commissie in juli 2021 een voorstel voor een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie. Dit mechanisme moet het risico op koolstoflekkage voorkomen en de aangescherpte ambitie van de EU op het gebied van klimaatmitigatie ondersteunen, terwijl de verenigbaarheid met de WTO-regels gewaarborgd blijft. Het zal de koolstofprijs tussen EU-producten en ingevoerde producten gelijktrekken en ervoor zorgen dat de klimaatdoelstellingen van de EU niet worden ondermijnd door de productie te verplaatsen naar landen met een minder ambitieus beleid.

Op 4 maart heeft het Franse voorzitterschap van de Raad een compromisvoorstel over het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie voorgelegd aan de EU-ambassadeurs (Coreper). Deze tekst ligt in lijn met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Of het nu gaat om de uitvoering van het mechanisme op basis van verantwoordelijke autoriteiten in elke lidstaat, het toepassingsgebied, of het tijdschema voor de inwerkingtreding, de tekst bevat dezelfde elementen als het oorspronkelijke voorstel.

Onbehandelde netelige kwesties & een paar afwijkingen

Al geruime tijd heerst er discussie binnen Europa over een aantal kwesties. Het belangrijkste struikelblok vormt de geleidelijke afschaffing van gratis toewijzingen in het kader van het emissiehandelssysteem (ETS). Het compromisvoorstel geen berekeningsmethode of datum voor de definitieve afschaffing van deze gratis toewijzingen voor, in tegenstelling tot de Europees Parlement-rapporteur Chahim.

Ook in verband met het tijdschema voor de volledige inwerkingtreding van CBAM is al veel discussie gevoerd. Dit tijdschema is wel voorzien in het compromisvoorstel én hier is zelfs een lichte afwijking van het Commissievoorstel. Het tijdschema voor de volledige inwerkingtreding van CBAM wordt gehandhaafd op begin 2026. In het compromisvoorstel wordt echter voorgesteld dat importeurs al op 1 januari 2025 bij de bevoegde autoriteiten een invoervergunning moeten aanvragen. Dit is zes maanden eerder dan de Commissie oorspronkelijk van plan was. Deze stap maakt deel uit van de overgangsregeling van het mechanisme.

Het Frans voorzitterschap wijkt ook af van het Commissievoorstel op het vlak van bestraffing. Frankrijk stelt een hogere boete aan marktdeelnemers die goederen invoeren zonder dat deze door de bevoegde autoriteiten zijn aangegeven of goedgekeurd. Fraudeurs zouden drie- tot vijfmaal de basisboete moeten betalen, terwijl de Commissie niet had voorzien in een verdubbeling van de boete voor dit soort inbreuken.

De bestreken sectoren in de compromistekst zijn dezelfde als in het voorstel: cement, meststoffen, ijzer en staal, aluminium en elektriciteit. Het compromisvoorstel voorzit wel in uitzondering voor goederen die worden ingevoerd waarvan de totale waarde niet meer dan 150 euro per zending bedraagt.

Volgende stappen en vooruitgang in het Europees Parlement

In de Raad kan men nu verder bouwen aan een compromis. Het doel is om in het tweede kwartaal van 2022 tot een standpunt te komen om de interinstitutionele onderhandelingen met het Parlement aan te vatten.

In het Europees Parlement is men ook volop bezig om tot een standpunt te komen. Momenteel zijn de discussies in de verschillende commissies aan de gang én wordt er gestemd over het ontwerpverslag:

  • De ENVI-commissie (leidende commissie) plant om op 11 of 12 mei te stemmen over het ontwerpverslag en bijhorende amendementen
  • De ITRE-commissie plant om op 20 april te stemmen over het ontwerpverslag en amendementen.
  • De BUDG-commissie plant om op 19 of 20 maart te stemmen over het ontwerpverslag en amendementen.
  • De INTA commissie heeft op 28 februari reeds tegen het ontwerpverslag gestemd.  

In de plenaire vergadering van Europees Parlement zal het verslag van rapporteur Mohammed Chahim naar verwachting in juni in stemming worden gebracht.

Eens in de Raad en het Europees Parlement tot een akkoord wordt gekomen, kunnen de interinstitutionele onderhandelingen van start gaan. Men hoopt in kwartaal 4 van 2022 tot een finale wetgevende tekst te komen.

 

Het compromisvoorstel van de Raad kan je hier vinden.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons