U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > economisch beleid > fraude > eu nieuws >

Europese Commissie wil exclusieve bevoegdheid rond buitenlandse subsidies

06 mei 2021 - door Veronique Vennekens

In een nieuw voorstel van de Europese Commissie om oneerlijke buitenlandse subsidies tegen te gaan stellen ze voor om niet de lidstaten maar de Commissie verantwoordelijk te maken voor het wegwerken van dit type verstorende concurrentie.

  • Het voorstel komt er nadat de Commissie in 2020 een witboek lanceerden.
  • De Europese Commissie wil staatssteun van derde landen beter in kaart brengen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.
  • De tekst hanteert verschillende drempels maar kan ook een onderzoek opstarten indien er een vermoeden van verstoring is.

Lees het voorstel van de Europese Commissie hier.

 

Europese Commissie wil exclusieve bevoegdheid rond buitenlandse subsidies

Wat houdt het voorstel in?

Het voorstel moet buitenlandse subsidies die concurrentie op de interne markt verstoren tegengaan. Het gaat dan om staatssteun aan bedrijven uit derde landen (bijvoorbeeld China). Die steun wordt nu niet gecontroleerd terwijl er in de Europa strenge staatssteunregels zijn. Daarnaast worden fusies en openbare aanbestedingen ook gemonitord vanaf een bepaald bedrag.

In het witboek uit 2020 was er nog wel een rol weggelegd voor de lidstaten. Zij zouden buitenlandse subsidies mee monitoren. Verschillende stakeholders hadden opgemerkt dat dit het nieuwe instrument dan inconsistent zou toegepast worden door lidstaten en nationale autoriteiten worden opgezadeld met heel wat meer werk. Daarom stelt de Europese Commissie voor om zelf een exclusieve rol op te nemen om dit aan te pakken.

Wat zijn de drempels?

De Commissie legt de drempel bij buitenlandse subsidies van minder dan 5 miljoen euro over een periode van drie jaar. Onder die drempel heeft de steun weinig kans op het verstoren van de markt, vindt de Europese Commissie.

Voor fusies en overnames moeten spelers de Commissie op de hoogte stellen als een van de bij de fusie betrokken bedrijven in de EU is gevestigd en een omzet heeft van meer dan 500 miljoen euro. En als de fusie zelf of een van de betrokken bedrijven een financiële bijdrage heeft ontvangen van meer dan € 50 miljoen uit derde landen in de drie jaar voorafgaand aan de operatie.

Bij openbare aanbestedingen die boven de 250 miljoen euro gaan moeten de kandidaten alle buitenlandse financiële steun aangeven die ze hebben ontvangen in de laatste drie jaar.

De Europese Commissie behoudt wel het recht om toch een onderzoek te starten indien zij vanuit de markt klachten krijgen.

De Europese Commissie kan in het geval van verstoringen corrigerende maatregelen opleggen of toezeggingen van het betrokken bedrijf aanvaarden om de markt weer in evenwicht te brengen.

Lees het persbericht van de Europese Commissie hier

Lees het voorstel van de Europese Commissie hier

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons