U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Economisch beleid > Handel > Events >

Infosessie: het Europese handelsbeleid en de Vlaamse belangen

27 juni 2019 09:30 – 12:00
VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

In samenwerking met het Vlaams departement Buitenlandse Zaken organiseerde VLEVA een infosessie over de stand van zaken van het Europese handelsbeleid. Bijzondere aandacht ging daarbij naar het recente advies van het Hof van Justitie over het geschillenbeslechtingsmechanisme ICS in CETA

Stanislas Adam, professor aan de UGent en referendaris van het Hof van Justitie, legt uit hoe het Hof tot dat advies is gekomen en welke logica werd gevolgd.

Alle presentaties zijn onderaan deze pagina terug te vinden.

Infosessie: het Europese handelsbeleid en de Vlaamse belangen

Het Europees Hof van Justitie is van mening dat het geschillenbeslechtingsmechanisme in CETA geen afbreuk doet aan hun bevoegdheid om als enige het Europees recht te interpreteren. Investeerders kunnen enkel een (discriminerende) handeling aanklagen waardoor de uitspraken van het geschillenbeslechtingsmechanisme geen betrekking hebben op Europese of nationale wetgeving en normen. ICS kan dus geen Europese wetgeving nietig verklaren, louter een schadevergoeding toekennen. CETA is daarnaast ook geen kopie van Europese regels waardoor het mechanisme volledig buiten de Europese Unie en de lidstaten bestaat. 

Tot slot gaven Roos Van De Cruys en Jean Van Oost van het departement Buitenlandse Zaken een overzicht van de lopende onderhandelingen op WTO-niveau en Europese vrijhandelsakkoorden. Hierbij was de belangrijkste boodschap dat er moet blijven gesproken worden met de Verenigde Staten om toenemende tarieven te vermijden. Daarnaast zou ook Mercosur - na meer dan 40 onderhandelingsrondes- in de eindfase zitten.

Evaluatie

Heb je deelgenomen aan dit evenement?
Neem je even de tijd om dit evaluatieformulier in te vullen?
Zo kunnen we streven naar steeds betere evenementen!
Alvast bedankt.
*
*
*
*
*
*
*
*

Hoe of waarvoor gebruik je de kennis en de contacten van deze sessie? 
  • informeren van de achterban
  • opstarten/wijzigen van lobbytraject
  • indienen subsidie-aanvraag (indien van toepassing)
  • uitbreiden van mijn netwerk met relevante contacten
  • toepassen van concrete informatie in de dagelijkse werking
  • ...

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons