U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Het Europees industriebeleid voor de toekomst

17 oktober 2019 09:00 – 13:00
VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

Verslag

Op 17 oktober verzamelen zo’n 45 geïnteresseerden in het Europees industriebeleid zich bij VLEVA. Lorena Ionita (Deputy Head of Unit, DG Grow) presenteerde een stand van zaken over de Europese industriestrategie. De Europese Green Deal zal een grote invloed hebben op de nieuwe strategie. Ze gaf het publiek nog mee dat die industriestrategie pas te verwachten is in maart 2020, in plaats van de eerder gecommuniceerde december 2019. 

Johan Hanssens (SG Departement EWI) stelde de Vlaamse input voor de Europese strategie voor. Hij gaf een mooi overzicht van alle uitdagingen waar de Vlaamse industrie voor staat en waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwikkelen van een industriebeleid. Vlaanderen blijft inzetten op speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken om bottom up innovatie in de hand te werken.

Het Europees industriebeleid voor de toekomst

Tot slot boog een panel met Elvira Haezendonck (VUB), Gilles Suply (VOKA), Jan Van Hove (KBC), Coen De Graaf (Vanguard Initiative) en Johan Hanssens (Departement EWI) zich over dat Europese industriebeleid. Moderator Bart Haeck (De Tijd) vroeg hen waartoe dat industriebeleid nog dient. Coen de Graaf ziet nog mogelijkheden om clusters op te zetten rond de zes transitiedomeinen die een sterke economische structuur kunnen gebruiken. Jan Van Hove zou industriebeleid gewoon afschaffen. Industrie werkt volgens hem prima volgens de marktregels. Men moet gewoon de hiaten in de marktregels oplossen. Gilles Suply hamert op de nood aan verdere verdieping van de interne markt. Johan Hanssens zegt dat er meer projecten zoals Vanguard Initiative nodig zijn om upscaling mogelijk te maken. Clusters moeten meer ondersteund worden in hun transitie, vindt Elvira Haezendonck. Daarnaast moeten we wel toezien op de bescherming van de werkgelegenheid bij die transitie en robotisering. Clusters moeten volgens haar moderne ouders zijn die vrijheid geven maar ook grenzen durven stellen.

De presentaties vind je onderaan deze pagina.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons