U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Het Europees industriebeleid voor de toekomst

17 oktober 2019 09:00 – 13:00
VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

Verslag

Op 17 oktober verzamelen zo’n 45 geïnteresseerden in het Europees industriebeleid zich bij VLEVA. Lorena Ionita (Deputy Head of Unit, DG Grow) presenteerde een stand van zaken over de Europese industrie-strategie. De Europese Green Deal zal een grote invloed hebben op de nieuwe strategie. Ze gaf het publiek nog mee dat die industrie-strategie pas te verwachten is in maart 2020, in plaats van de eerder gecommuniceerde december 2019. 

Johan Hanssens (SG Departement EWI) stelde de Vlaamse input voor de Europese strategie voor. Hij gaf een mooi overzicht van alle uitdagingen waar de Vlaamse industrie voor staat en waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwikkelen van een industriebeleid. Vlaanderen blijft inzetten op speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken om bottom up innovatie in de hand te werken.

Het Europees industriebeleid voor de toekomst

Tot slot boog een panel met Elvira Haezendonck (VUB), Gilles Suply (VOKA), Jan Van Hove (KBC), Coen De Graaf (Vanguard Initiative) en Johan Hanssens (Departement EWI) zich over dat Europese industriebeleid. Moderator Bart Haeck (De Tijd) vroeg hen waartoe dat industriebeleid nog dient. Coen de Graaf ziet nog mogelijkheden om clusters op te zetten rond de zes transitie-domeinen die een sterke economische structuur kunnen gebruiken. Jan Van Hove zou industriebeleid gewoon afschaffen. Industrie werkt volgens hem prima volgens de marktregels, men moet gewoon de hiaten in de marktregels oplossen. Gilles Suply hamert op de nood aan verdere verdieping van de interne markt. Johan Hanssens zegt dat er meer projecten zoals Vanguard Initiative nodig zijn om upscaling mogelijk te maken. Clusters moeten meer ondersteund worden in hun transitie, vindt Elvira Haezendonck. Daarnaast moeten we wel toezien op het beschermen van de werkgelegenheid bij die transitie en robotisering. Clusters moeten volgens haar moderne ouders zijn die vrijheid geven maar ook grenzen durven stellen.

Presentaties kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Evaluatie

Heb je deelgenomen aan dit evenement?
Neem je even de tijd om dit evaluatieformulier in te vullen?
Zo kunnen we streven naar steeds betere evenementen!
Alvast bedankt.
*
*
*
*
*
*
*
*

Hoe of waarvoor gebruik je de kennis en de contacten van deze sessie? 
  • informeren van de achterban
  • opstarten/wijzigen van lobbytraject
  • indienen subsidie-aanvraag (indien van toepassing)
  • uitbreiden van mijn netwerk met relevante contacten
  • toepassen van concrete informatie in de dagelijkse werking
  • ...

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons