U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Taxonomie: over natuurlijk gas, nucleaire energie & potentieel voor bedrijven

30 maart 2021 - door Veronique Vennekens

Taxonomie is een hot topic in de Europese Unie de laatste maanden. Na een openbare consultatie met meer dan 46.000 reacties regent het nu gelekte documenten. 

  • De Europese Commissie bekijkt of elektriciteit opgewekt door natuurlijk gas aan de criteria van de taxonomie voldoet.
  • Een gelekt rapport van het Joint Research Centre stelt dat nucleaire energie aan de criteria van de taxonomie voldoen.
  • Het platform voor duurzame financiering publiceerde aanbevelingen over hoe de taxonomie kan helpen om bedrijven duurzamer te maken.

Op 21 april presenteert de Europese Commissie een communicatie over de taxonomie voor klimaatmitigatie en -adaptatie. 

Taxonomie: over natuurlijk gas, nucleaire energie & potentieel voor bedrijven

Natuurlijk gas en elektriciteitsbetrouwbaarheid

De Europese Commissie werkt aan een gedelegeerde handeling over de taxonomie van klimaatmitigatie en adaptatie. Hierin definiëren ze technische selectiecriteria voor economische activiteiten om zo te bepalen welke investeringen ‘sustainable’, ‘transitionable’ of ‘enabling’ zijn. 

De Europese Commissie overweegt om nieuwe criteria op te nemen voor gasgestookte elektriciteitsopwekking “specifiek gericht op het behouden van de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening door bij te dragen aan de stabiliteit van het net”. Stakeholders reageerden massaal in de openbare consultatie dat dit soort elektriciteitsopwekking een belangrijke rol speelt bij de betrouwbaarheid van elektriciteitslevering. 

De Europese Commissie bekijkt twee opties:

  1. De criteria voor ‘Do no significant harm’ verbreden om de rol van ‘elektriciteitsopwekking uit gasvormige en vloeibare brandstoffen’ in de context van elektriciteitsbetrouwbaarheid op te nemen. De uitstoot zou dan minder dan 244 gram CO2 per kilowattuur moeten zijn of  de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van de activiteit is lager dan 820 kg CO2e per kW netto geïnstalleerd vermogen.
  2. Een nieuwe activiteit maken die ‘Opwekking van elektriciteit uit gasvormige brandstoffen om de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te behouden en bij te dragen aan de stabiliteit van het net’ heet. 

Lees de tekst in bijlage.

Nucleaire energie voldoet aan criteria

Uit een gelekt rapport van het Joint Research Centre blijkt dat nucleaire energie voldoet aan de criteria van de taxonomie. Er is volgens het rapport geen wetenschappelijk bewijs dat nucleaire energie meer schade toebrengt aan de gezondheid of het milieu dan andere manieren om elektriciteit te produceren die al in de taxonomie zijn opgenomen.

Over nucleair afval staat in het rapport dat er een brede wetenschappelijke en technische consensus is dat de berging van hoogradioactief afval en bestraalde splijtstof in diepe geologische formaties "de meest effectieve en veiligste oplossing is die kan garanderen dat er gedurende de vereiste tijd geen significante schade wordt toegebracht aan mensenlevens en milieu". De uitdagingen die dit met zich meebrengt zijn volgens het rapport dezelfde als bij Carbon Capture and Storage technologieën, dat al in de taxonomie staat.

Het officiële rapport verschijnt deze week nog.

Hoe kunnen bedrijven maximaal gebruik maken van taxonomie?

Het platform voor duurzame financiering heeft een opinie gedeeld met de Europese Commissie over hoe de duurzame financiering taxonomie bedrijven concreet kan helpen in hun ecologische transitie.

Om alles uit de taxonomie te halen beveelt het platform aan dat de Commissie meer communiceert over hoe de taxonomie nu al transitie financiering ondersteunt. Daarnaast moeten de rapportagevereisten ervoor zorgen dat bedrijven en investeerders op die manier kunnen communiceren over hun transitieplannen.

Daarnaast beveelt het platform ook aan om de gedelegeerde handeling te updaten zodat gelijkaardige activiteiten consistent erkend worden over verschillende sectoren heen. De taxonomie kan verder uitgebreid worden en nieuwe criteria ontwikkeld worden voor activiteiten die geen significante impact hebben op de twaalf geïdentificeerde milieudoelstellingen. 

Duidelijkheid over welke activiteiten weinig of geen impact hebben, helpt bedrijven en investeerders om investeringsbeslissingen te maken. Het platform zal hierover eerste aanbevelingen publiceren in mei 2021 met een finaal rapport in september 2021.

Lees het rapport hier.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons