U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Startschot Europese digitale belasting 2.0

18 januari 2021 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie heeft een aanvangseffectbeoordeling gepubliceerd over een Europese digitale belasting.

  • Belanghebbenden en burgers kunnen tot 11 februari feedback geven op de eerste inception impact assessment.
  • De Europese Commissie geeft aan dat het werk van de OESO rond de internationale belastinghervorming geïntegreerd zal worden in het finale ontwerp van de belasting.
  • De Verenigde Staten onderzoeken nu al de plannen van de Europese Commissie.

De aanvangseffectbeoordeling kan je terugvinden onderaan dit artikel.

Startschot Europese digitale belasting 2.0

Wat was de Europese digitale belasting 1.0?

Eind 2018 slaagden de lidstaten er niet in om unanimiteit te bereiken over een voorstel om 3% belasting te heffen op inkomsten uit activiteiten op digitale platformen. Vooral Frankrijk trok hard aan de kar om het voorstel goedgekeurd te krijgen.

De lidstaten en de Europese Commissie kwamen tot een akkoord dat het Europese voorstel even in de koelkast moest. Op OESO-niveau werd toen al gewerkt aan een internationale belastinghervorming met een sterke digitale focus. Veel lidstaten zagen liever een internationale aanpak dan een Europese. Indien de OESO geen akkoord zou bereiken tegen eind 2020 zou de Europese Commissie de draad van een Europees voorstel weer opnemen.

En zo geschiedde…

De onderhandelingen op OESO niveau liepen wat vertraging op, niet enkel door de corona crisis maar ook door verschillende eisen en tegenvoorstellen vanuit de Verenigde Staten.

In juni 2021 zal de Europese Commissie dus toch een Europees voorstel lanceren voor een digitale belasting 2.0. Doelstelling van deze belasting is bijdragen aan het terugbetalen van het Europese Herstelplan. De inkomsten zouden dus als eigen middel voor de Europese Unie dienen.

De Commissie is van plan om extra beleidsopties te identificeren zoals:

  • een aanvulling op de vennootschapsbelasting die moet worden toegepast op alle bedrijven die bepaalde digitale activiteiten in de EU uitvoeren
  • een belasting op inkomsten die worden gegenereerd door bepaalde digitale activiteiten die in de EU worden uitgevoerd
  • een belasting op digitale transacties tussen bedrijven in de Europese Unie

Het uiteindelijk ontwerp van het initiatief moet rekening houden met de mogelijke impact op kmo’s, digitale bedrijven met een dominante of zwakke marktpositie en op consumenten van digitale inhoud of goederen. Het is de bedoeling dat de nieuwe digitale belasting de tand des tijds goed doorstaat.

Ondertussen gaan de onderhandelingen op OESO-niveau gewoon door. Hier verwachten ze ook dit jaar nog tot een akkoord te komen nu ze te maken hebben met een nieuwe Amerikaanse president. De Europese Commissie wil die onderhandelingen met dit voorstel niet ondermijnen of internationale spanningen over handel aanwakkeren. De Verenigde Staten is in ieder geval al met een onderzoek gestart. Ze vrezen dat de Europese aanpak discriminerend, onredelijk en beperkend is voor Amerikaanse handel.

Geef jouw input aan de Europese Commissie tot 11 februari en bepaal zo mee de richting die het voorstel zal uitgaan.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons