U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Roemenen dragen MFK over aan Finnen

17 juni 2019 - door Simon De Coster

Het is een belangrijke week voor het meerjarig financieel kader. Het MFK staat op de agenda van zowel de Raad Algemene Zaken (18 juni) als van de Europese Raad (20 en 21 juni).

 • Raad finaliseert en publiceert onderhandelingsdocument
 • Geen eensgezindheid over cohesie, landbouw en eigen middelen
 • Commissie hoopt te landen in oktober, lidstaten rekenen op eind 2019
Roemenen dragen MFK over aan Finnen

Dynamisch onderhandelingsdocument

Het Roemeens Voorzitterschap vernieuwde recent het dynamisch onderhandelingsdocument voor het MFK. Dat document moet de moeilijke gesprekken over de meerjarenbegroting enigszins faciliteren: onderdelen waarover de ministers moeilijk een akkoord vinden, plaatst het Voorzitterschap in dit document. De Europese Raad neemt het document tijdens de top van 20 en 21 juni ook onder de loep.

Ondertussen maakte het Voorzitterschap het document publiek. Er zijn enkele verschillen terug te vinden tegenover de vorige versie. Zo werd de mogelijkheid tot een mid-term review voor het MFK geschrapt. Ook rond het financiële aspect van cohesie, externe convergenties van directe betalingen (GLB) en de verdeling van CEF-middelen pasten de Roemenen enkele zaken aan.

Het volledige dynamisch onderhandelingsdocument kan u hier doorlezen.

Meerdere twistpunten

Voorlopig lagen vooral de besparingen in landbouw en cohesie moeilijk. Ook over de samenstelling van de Europese eigen middelen, en de totale omvang van het budget is geen eensgezindheid tussen de lidstaten: moet de EU minder of net meer budget hebben bij een eventuele Brexit? En waar moet dat geld precies vandaan komen?

 • Het totale budget: een deel van de eigen middelen van de Unie bestaan uit een percentage van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) van de lidstaten. De Commissie stelt hier een verhoging voor naar 1,14%. De netto-betalers (zoals Nederland, Denemarken en Zweden) kanten zich tegen dit voorstel en willen een limiet op 1%.
   
 • Landbouw: de voorgestelde besparingen in landbouw vallen niet in goede aarde bij de lidstaten die traditioneel veel steun krijgen uit het GLB (Ierland, Spanje, Polen, Frankrijk,...). Zij willen dat het budget voor 2021-2027 ongewijzigd blijft. Frankrijk (en Duitsland) zijn bovendien ook voorstander van verplichte eco-schema's , waarbij middelen van de eerste pijler ingezet worden voor milieu- of klimaatinspanningen.
   
 • Cohesie: ook hier zijn de zogenaamde cohesielanden gekant tegen de voorgestelde besparingen in dit beleidsdomein. Cohesielanden zijn landen die veel steun krijgen uit het cohesiefonds, zoals Polen, Slowakije, Hongarije,...)
   
 • Eigen middelen: wat betreft de eigen middelen van de Unie (naast de BNI-bijdrage) liggen er nog enkele andere mogelijkheden op tafel. Een taks op de hoeveelheid niet-gerecycleerd plastic afval in een lidstaat is een optie. Verschillende lidstaten, voornamelijk in Oost-Europa, zijn het idee echter niet genegen. Ook een taks op koolstof of financiële transacties behoort tot de mogelijkheden.

Timing

De COREPER-vergadering van 12 juni en de Raad Algemene Zaken van 18 juni bevestigden dat de ministers hierover geen akkoord meer zullen vinden onder het Roemeens Voorzitterschap. De Europese Raad van 20 en 21 juni zal hiervan akte nemen en het onderhandelingsdocument overdragen aan de Finnen, die in juli het voorzitterschap overnemen.

Ondertussen benadrukt Europees Commissaris voor budget Günther Oettinger het belang van een akkoord tegen oktober 2019. “It is time to reach a compromise and a decision”, aldus Oettinger. De lidstaten zelf (waaronder het toekomstig Fins voorzitterschap) zien eerder het einde van het jaar als realistische deadline om het MFK definitief af te kloppen.

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons