U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteur Pascal Arimont (EVP) diende op 7 juli zijn werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument is op 14 juli door de Parlementaire Commissie IMCO besproken.

In het werkdocument schuift de rapporteur vier principes naar voor:

 1. Pragmatische, eenvoudige, evenwichtige regels voor consumentenrecht, die nuttig en praktisch zijn voor de consument en handelaar,
 2. Ongerechtvaardigde verschillen in het niveau van consumentenbescherming tussen afstandscontracten, face-to-face contracten en contracten digitale inhoud moeten vermeden,
 3. Coherentie met andere bestaande Europese wetgeving,
 4. Focus op handelaar-aan-consument-contracten.
Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

De rapporteur gaat verder in op diverse elementen van het voorstel:

 • Beperking toepassingsgebied tot online en contracten op afstand: verschillende regels voor online en offline verkoop zijn problematisch, de rapporteur wacht de resultaten van de REFIT-oefening af om te beslissen over uitbreiding van het toepassingsgebied,
 • Relatie tot overige consumentenwetgeving: in het bijzonder kijkt de rapporteur daar naar de Richtlijn Consumentenrechten van 2011,
 • Relatie tot toekomstig “consumentenacquis”: in het bijzonder houdt de rapporteur rekening met het voorstel voor levering van digitale inhoud, zowel wat betreft toepassingsgebied als remedies,
 • Niveau van harmonisatie: afweging tussen maximale en minimale harmonisatie en daaraan gekoppeld interne markt- versus consumentenbeschermingsaspecten,
 • Conformiteit: de rapporteur stelt de vraag of moet afgeweken worden van de bepalingen in de “Garantierichtlijn” van 1999,
 • Relevante periode voor vaststellen conformiteit: ook hier wijken een aantal bepalingen af van wat de Richtlijn Consumentenrechten 2011 bepaalt,
 • Remedies: de rapporteur is positief over de mogelijkheid voor de consument om betaling in te houden tot aan de conformiteitseis is voldaan, maar stelt zich vragen over wie de keuze maakt in de hiërarchie van remedies en kosten die daaraan gekoppeld zijn,
 • Tijdsbeperking en bewijslast: de combinatie van nieuwe bepalingen roept vragen op bij de rapporteur. Hij vraagt specifiek naar nationale tijdsbeperkingen, cijfers over het tijdstip waarop consumenten remedies uitoefenen en onderzoekt de impact van het afschaffen van de meldingsplicht voor de consument,
 • Schadeloosstelling: de rapporteur verwelkomt de verduidelijking over het recht tot schadeloosstelling van de verkoper en is van plan om een uitbreiding naar eerdere schakels in de keten te onderzoeken. Daarnaast overweegt hij ook of zulk recht aan de consument moet toegekend worden.

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons