U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het parlementair comité voor juridische zaken boog zich op 22 maart over de voorgestelde amendementen van het IMCO comité op het voorstel over contractregels voor de online verkoop van goederen.

Het was duidelijk uit de discussie op 22 maart dat er nog veel meningsverschillen bestaan tussen de rapporteur en de schaduwrapporteurs. Vooral het niveau van harmonisatie houdt blijkbaar veel MEP's wakker.

Zelfde regels voor online en offline verkoop van goederen

Het voorstel van de Commissie was opgesteld voor de online verkoop van goederen. Het was de bedoeling om de fragmentatie op dit gebied tussen de lidstaten aan te pakken en meer zekerheid te bieden voor de consument. De rapporteur Heidi Hautala is ervan overtuigd dat het uitbreiden naar offline verkoop het kader minder ingewikkeld zou maken. Dit voorstel zou dan de garantieverordening voor consumptiegoederen vervangen. De garantieregels voor online en offline goederen zou dan hetzelfde zijn. Er wordt momenteel een effectbeoordeling uitgevoerd door het Europees Parlement over deze kwestie. De resultaten hiervan zouden bekend moeten zijn tegen het einde van april 2017.

Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

Geen eensgezindheid over harmonisatieniveau

Het harmonisatieniveau van de bestaande wetgeving lijkt het grootste struikelblok te worden. Veel MEP's maken zich zorgen over het feit dat een maximale harmonisatie ook zou betekenen dat lidstaten geen strengere regels kunnen invoeren. Rapporteur voor het IMCO comité Pascal Arimont is van mening dat er een balans moet zijn tussen het harmonisatieniveau en de consumentenbescherming. 

De Franse schaduwrapporteur Joëlle Bergeron stelt dat het harmonisatieniveau dat nu is voorgesteld ingaat tegen het subsidiariteitsprincipe.

Vrije keuze van rechtsmiddelen voor de consument

Heidi Hautala is voorstander van de vrije keuze van rechtsmiddelen voor de consument. Ze zou echter graag de principes van de kringloopeconomie integreren in het voorstel om consumenten aan te zetten om te kiezen voor reparatieopties. Pascal Arimont is echter geen voorstander van het verwijderen van de hiërarchie van rechtsmiddelen omdat die hiërarchie juist zou helpen in de implementatie van de kringloopeconomie. 

Garantie gelinkt aan de levensduur van het product

Een ander struikelblok is de garantie die gelinkt wordt aan de levensduur van het product. De verkoper moet dan garantie bieden voor de periode die door de producent aangegeven wordt als levensduur van het product. Arimont wees in de discussie op het gevaar dat dit principe zorgt voor een onnodige last voor kmo's. Schaduwrapporteur Cecilia Wikström vroeg zich af of dit principe niet overlapt met de garantie die nu al vaak wordt aangeboden door bedrijven. 

Volgende stappen

Het JURI comité moet nu een ontwerpopinie en hun amendementen publiceren voor een bijeenkomst op 4 mei 2017. Het IMCO comité zal het ontwerprapport stemmen op 8 juni 2017. 

In de Raad zal de raadsformatie justitie en binnenlandse zaken het voorstel bespreken op een bijeenkomst op 27 en 28 maart en 8 en 9 juni.

Meer lezen?

Klik hier om het voorstel van de Commissie te lezen

Klik hier om het ontwerprapport van Pascal Arimont te lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons