U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het voorstel voor de richtlijn over de levering van digitale inhoud roept enkele vragen op omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Tijdens de opmaak van het voorstel heeft de Europese Commissie de European Data Protection Supervisor (EDPS) niet geconsulteerd.

De Raadswerkgroep Burgerlijk Recht stelt zich vragen bij de relatie tussen het voorstel van de Europese Commissie en de Europese wetgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens. Het Maltees Voorzitterschap bij de Raad vraagt nu aan de raadswerkgroep of zij de consultatie van EDPS nodig achten.

De Commissie publiceerde haar voorstel op 9 december 2015 samen met een tweede voorstel over een richtlijn omtrent het online verkopen van goederen. De voorstellen moeten er volgens de Commissie voor zorgen dat bedrijven geen slachtoffer worden van juridische fragmentatie omdat er nog geen Europese wetgeving over bestaat en enkele lidstaten al zelf regels beginnen te implementeren.

Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

De Commissie definieert digitale inhoud als:

  • Data die geproduceerd en aangeboden wordt in digitale vorm (video, audio, applicaties, games, software, …)
  • Een dienst waardoor de consument data kan creëeren, verwerken of opslaan.
  • Een dienst waarop derden digitale data aanbieden die gedeeld kunnen worden door consumenten.

De belangrijkste punten in de voorstellen zijn:

  • De aanbieder is verantwoordelijk voor defecten.
  • Omkering van de bewijslast: de consument moet niet kunnen bewijzen dat het product al defect was toen hij of zij het product ontving.
  • Het recht om een contract te beëindigen en een terugbetaling te krijgen bij het slecht functioneren van digitale inhoud.
  • Contracten die aangegaan worden in ruil voor persoonlijke gegevens.

Verdere stappen

Op 12 en 13 januari 2017 zal de werkgroep Burgerlijk Recht zich buigen over het voorstel. Als zij beslissen om de European Data Protection Supervisor te consulteren dan zal de opinie van EDPS over de zaak beschikbaar zijn voor 15 maart 2017.

In het Europees Parlement ligt de deadline voor amendementen op 11 januari 2017. Het voorstel zal besproken worden op 22 maart 2017. De stemming over het voorlopige rapport staat gepland op 30 mei 2017.

Meer lezen?

Lees hier het voorstel van de Europese Commissie over bepaalde aspecten van de levering van digitale inhoud.

Lees hier het voorstel van de Europese Commissie over bepaalde aspecten van online-verkoop en andere verkoop van goederen op afstand.

Lees hier het ontwerprapport van het Europees Parlement.

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons