U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Officiële tekst industriestrategie beschikbaar

11 maart 2020 - door Veronique Vennekens

Met de grote hoeveelheid gelekte teksten van de industriestrategie die al circuleerden, staan er maar weinig verrassingen in de definitieve versie. Een overzicht van de officiële tekst:

 • De industriestrategie werd samen met de kmo-strategie en een aanpak voor betere handhaving van interne marktregels gelanceerd.
 • De strategie moet ervoor zorgen dat de transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap slaagt.
 • Deze Europese Commissie wil een strategie die gebaseerd is op Europese waarden en sociale markt tradities.

Lees de tekst van de industrie-strategie hier.

Officiële tekst industriestrategie beschikbaar

De acties die in de strategie opgesomd staan, ondersteunen alle spelers in de Europese industrie. Van grote en kleine bedrijven tot innovatieve start-ups, onderzoekscentra, dienstverleners en sociale partners. De meeste acties die in de strategie worden voorgesteld, werden ook al aangekondigd in het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020.

Een nieuwe industriestrategie

De strategie heeft drie prioriteiten:

 1. Globale competitiviteit van de Europese industrie behouden en een gelijk speelveld creëren, zowel in Europa als daarbuiten
 2. Europa klimaatneutraal maken tegen 2050
 3. De digitale toekomst van Europa vormgeven

Om die doelstellingen te bereiken, stelt de Europese Commissie een gevarieerde reeks acties voor:

 • Een actieplan rond intellectuele eigendom die een wereldwijd gelijk speelveld moet promoten en het juridisch kader aanpassen aan de groene en digitale transitie.
 • Een herziening van de Europese mededingingregels, een evaluatie van fusiecontroles en de herziening van de staatssteunregels moeten ervoor zorgen dat de regels geschikt zijn voor een economie die steeds in verandering is.
 • De commissie zal een witboek aannemen in 2020 over de verstorende effecten die buitenlandse subsidies hebben op de interne markt. Ze willen ook bekijken hoe ze buitenlandse toegang tot Europese openbare aanbestedingen en Europese fondsen kunnen aanpakken.
 • Maatregelen om energie-intensieve industrieën te moderniseren en koolstofarmer te maken, duurzame en slimme mobiliteit industrieën te ondersteunen, promoten van energie-efficiëntie, versterken van instrumenten die carbon leakage tegengaan en de voorziening van voldoende koolstofarme energie aan betaalbare prijzen.
 • Een actieplan rond kritieke grondstoffen en een Europese farmaceutische strategie.
 • Een propere waterstofalliantie om ervoor te zorgen dat de industrie koolstofarmer wordt, gevolgd door allianties rond koolstofarme industrieën, industriële clouds, platformen en grondstoffen.
 • Wetgeving en richtlijnen rond groene openbare aanbestedingen.

Wat nieuw is, zijn de industriële ‘ecosystemen’ die de commissie wil oprichten. Het aantal ecosystemen moet nog bepaald worden. Commissaris Thierry Breton zei dat het er zelfs 15 kunnen zijn. De ecosystemen dienenom specifieke maatregelen te identificeren gebaseerd op de unieke noden en uitdagingen van een ecosysteem. De ondersteuning kan de vorm aannemen van wetgeving, meer fondsen of een optimaler gebruik van de handelsbeschermende instrumenten.

De commissie wil nauw samenwerken met een inclusief en open Industrie Forum dat gelanceerd zal worden in september 2020. Het forum zal bestaan uit mensen uit de industrie, kmo’s, grote bedrijven, sociale partners, onderzoekers en lidstaten en EU-instellingen. Indien nodig zullen experts uit specifieke sectoren opgeroepen worden om hun kennis te delen.

Raadpleeg de factsheet over de industriestrategie.

Lees hier de volledige industriestrategie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons