U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe Europese breuklijn rond duurzame groei

27 september 2019 - door Veronique Vennekens

Tijdens de Raad Concurrentievermogen was er een breuk zichtbaar tussen de lidstaten uit het Noorden en het Westen en de lidstaten uit het Oosten. Het onderwerp? Duurzame groei.

  • Oost-Europese lidstaten willen dat er rekening wordt gehouden met de achterstand van hun economieën.
  • België wees op de risico’s van zo’n asymmetrische transitie en vroeg om het concurrentievermogen van de EU beter te monitoren.
  • Het Klimaatakkoord van Parijs en het cohesiebeleid kwamen niet ter sprake.
Nieuwe Europese breuklijn rond duurzame groei

Een economie van convergentie op Europees niveau

De Westerse en Noordelijke lidstaten benadrukken tijdens de Raad Concurrentievermogen het internationale concurrentiële voordeel van een groene economie die dicht aanleunt bij koolstofneutraliteit. De Oost-Europese landen - en enkele Zuiderse landen- vinden dat er meer rekening gehouden moet worden met de nationale verschillen. Sommige economieën hebben in die landen nog een serieuze achterstand.

Het moet een eerlijke transitie zijn, stellen deze landen. Hongarije stelt voor om een economie van convergentie op te zetten op Europees niveau. Niet elke lidstaat start op hetzelfde punt, klinkt het. 

Van de Westerse landen wees enkel België expliciet op de risico’s van een asymmetrische transitie.

Een interne markt voor grote bedrijven

De delegaties uit het Oosten en Zuiden benadrukken dat er waardeketens gevormd moeten worden mét kmo’s. De interne markt is volgens hen ontworpen voor grote bedrijven die vooral in het Westen zijn gevestigd. Zij kunnen zich makkelijk aanpassen aan 28 (binnenkort 27) verschillende nationale wetgevingen. Die bedrijven hebben daar de middelen voor, kmo’s niet.

Luxemburg maakte zich druk over het feit dat Europese wetgeving vaak niet door alle lidstaten volledig of correct worden geïmplementeerd. Enkele andere delegaties, waaronder België, vinden daarom dat het opvolgen van de competitiviteit op Europees niveau versterkt mag worden.

Een proper Europa in een vuile wereld

Waar alle delegaties het wél over eens waren: de nood om Europese economische actoren te beschermen van internationale concurrentie. Die internationale spelers zijn vaak niet onderworpen aan dezelfde sociale en milieustandaarden. Die bedrijven hebben vaak minder kosten dan Europese bedrijven.

Er moet over gewaakt worden dat de Europese Unie niet de enige regio is die de duurzame transitie inzet.

Klimaatakkoord van Parijs vergeten aan tafel

Geen enkele delegatie verwees naar het klimaatakkoord van Parijs. Ook het cohesiebeleid, nochtans belangrijk in het structureren en stimuleren van regionale economieën, kwam niet aan bod.

Volgende stappen

De uitkomst van deze discussies vormen input voor het werkprogramma van de Commissie en het werk van de Europese Raad in de toekomst.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons