U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

MFK: Nieuw programma voor de interne markt moet Europeanen mondiger maken

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissie stelt een nieuw programma voor de eengemaakte markt dat consumenten mondiger moet maken en beter beschermen.

In het kader van de nieuwe EU-begroting voor 2021-2027 lanceert de Commissie een speciaal programma van 4 miljard euro om consumenten beter te beschermen en ervoor te zorgen dat kmo’s profiteren van een goed functionerende interne markt.

Voor het eerst zullen procedures voor collectief verhaal van consumenten gefinancierd worden, zoals was aangekondigd in de New Deal voor consumenten.

MFK: Nieuw programma voor de interne markt moet Europeanen mondiger maken

Wat houdt het nieuwe programma voor de interne markt in?

Het nieuwe programma voor de eengemaakte markt ondersteunt: 

  • Het beschermen en mondiger maken van de consument: het programma zal de handhaving van de rechten van de consumenten waarborgen en hen bijstaan wanneer zij met problemen worden geconfronteerd.
  • Het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, met name kmo’s: naast het huidige COSME-programma wil de Commissie meer EU-subsidies uitreiken aan kleine bedrijven.
  • Een hoog niveau van de gezondheid van mens, dier en plant: het programma wil een interne markt waarbij EU-burgers toegang behouden tot veilige en kwalitatief hoogwaardige voedingsmiddelen.
  • Doeltreffende handhaving en de beste kwaliteitsnormen: ondersteuning van Europese normalisatie-organisaties bij de ontwikkeling van actuele en toekomstige normen.
  • Eerlijke mededinging in het digitale tijdperk: IT-instrumenten en deskundigheid versterken
  • Europese statistieken van hoge kwaliteit

Wat zijn de volgende stappen voor het MFK?

Het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 werd gelanceerd op 2 mei 2018. De sectorale voorstellen worden nu stuk per stuk gepresenteerd door de Europese Commissie. Het Europees Parlement en de Raad zullen zich moeten uitspreken over dit nieuwe programma voor de eengemaakte markt. Als zij hun akkoord geven start het programma in 2021.

Lees hier het volledige voorstel voor het nieuwe programma voor de interne markt van de Europese Commissie.

Maak een account aan

Volg ons